Signaleringsinstrument

Vier vragen helpen kindermishandeling te herkennen

Kindermishandeling wordt op de spoedeisende hulp (SEH) niet altijd herkend. Een Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling moet hierbij helpen. Promovendus Féline Hoedeman van het Erasmus MC Sophia stelde hier vier vragen voor op.

Deel
18 likes
Leestijd 2 min
Little,Baby,Girl,Showing,Her,Bandaged,Hand

Eén kind per klas is slachtoffer van kindermishandeling. In de eerste drie maanden van de corona-lockdown maakten ongeveer 40.000 kinderen ten minste één vorm van mishandeling mee. Hoedeman: ‘Kindermishandeling herkennen blijft ook op de SEH een uitdaging, maar een kort en nationaal signaleringsinstrument met vier verplichte vragen moet bijdragen aan betere signalering.’

‘Het ondersteunt de zorgprofessional in signaleren en actie ondernemen’

Hoedeman bestudeerde data van 25.000 kinderen van drie grote Nederlandse studies van het UMC Utrecht, Amsterdam UMC en Erasmus MC, naar de effectiviteit van signaleringsvragen. Een analyse van de bestaande screeningslijsten leidde tot een Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling dat recent is gepubliceerd in European Journal of Pediatrics.

Verplicht onderdeel

Het instrument is een verplicht onderdeel in het elektronische patiëntendossier voor alle kinderen die in Nederland op een SEH terecht komen. ‘Uit analyses van het onderzoek komen vier belangrijke vragen die kunnen ondersteunen bij het vroegtijdig herkennen van kindermishandeling. De vragen gaan over het letsel en de verklaring, het zoeken van medische hulp, de interactie tussen kind en ouders en mogelijke overige signalen van gebrek aan veiligheid van het kind.’

Vier vragen

In het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling zijn onderstaande vragen opgenomen.

  1. Komt het letsel of de klacht overeen met de gegeven verklaring, en/of het ontwikkelingsniveau van het kind?
  2. Is de medische hulp onnodig vertraagd gezocht?
  3. Is het gedrag /interactie van kind en ouders (verzorgers) passend?
  4. Zijn er overige signalen waardoor u twijfelt aan de veiligheid van het kind of overige familieleden?

Implementatie

De vragen van zijn gekoppeld aan de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het instrument is inmiddels in tien Nederlandse ziekenhuizen in gebruik en wordt binnenkort in nog eens 15 ziekenhuizen geïmplementeerd, onder leiding van kinderarts Eline van den Heuvel van UMC Utrecht.

‘Dat is goed nieuws, want het ondersteunt de zorgprofessional in het signaleren en actie ondernemen bij een vermoeden van kindermishandeling. Zo hopen we schade voor het kind te beperken en de zorgprofessional te helpen de juiste acties te ondernemen. Zo komen we samen een stap verder in de strijd tegen kindermishandeling’, aldus Hoedeman.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn databases van drie grote observationele studies van het Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht samengevoegd. Hoedeman deed het onderzoek namens het consortium Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling.

Lees ook