Privacy

Persoonsgegevens

Het Erasmus MC gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Erasmus MC zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Verwerking gegevens bezoek website

Erasmus MC verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op amazingerasmusmc.nl vindt u op de pagina cookies

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het Erasmus MC is  niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.