Gehele plaatje

Subsidie voor onderzoek eerste duizend dagen baby in kwetsbare situaties

Het Erasmus MC Sophia en Gemeente Rotterdam hebben € 450.000 ZonMw-subsidie ontvangen voor onderzoek naar de eerste duizend dagen van baby’s in kwetsbare situaties.

Deel
2 likes
Leestijd 2 min

Deze duizend dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling, en opgroeien in een gezin in kwetsbare omstandigheden kan nadelige gevolgen hebben voor het kind. Gestructureerde hulp is voor (aanstaande) ouders belangrijk. Daarom wordt samen met hen én zorg- en hulpverleners in Rotterdam gekeken hoe de ondersteuning al voor de zwangerschap en tijdens de eerste duizend dagen het beste vormgegeven kan worden.

Hilmar Bijma, gynaecoloog en onderzoeker Erasmus MC Sophia

Co-creatie

Gynaecoloog en onderzoeker Hilmar Bijma over het project: ‘We hebben een vooronderzoek gedaan waaraan ouders actief hebben meegedacht. Een soort co-creatie. We vinden het belangrijk dat we met ouders samen nagaan wat er aan zorg en hulpverlening nodig is en en dat er dus niet alleen naar hulpverleners wordt gekeken. We gaan onder andere een routekaart over de fase voorafgaand aan de zwangerschap en de eerste duizend dagen maken en een toolkit ontwikkelen.’

Moeder Britt deed mee aan het vooronderzoek en vertelt erover op RTV Rijnmond.

‘Ik kreeg te maken met vijf organisaties en dertig verschillende mensen’

Aanbod zorg- en hulpverlening

Het onderzoek richt zich op (aanstaande) ouders waar bijvoorbeeld zorgen zijn over schulden, huisvesting , een lichte verstandelijke beperking , verslaving of met psychische problematiek. In veel gevallen gaat het om meerdere problemen tegelijkertijd. Het Erasmus MC Sophia kijkt samen met de gezinnen, gemeente Rotterdam en zorg- en hulpverleners hoe het aanbod van zorg- en hulpverlening het beste vormgegeven kan worden. Vanaf kinderwens tot de eerste duizend dagen.

Het gehele plaatje

Bijma: ‘Vooral het gebrek aan continuïteit wordt door zwangeren ervaren als probleem. Dus dat ze steeds opnieuw hun verhaal moeten doen. Traditioneel gezien staat de zorg vóór bevallen los van ná de bevalling. Met dit onderzoek brengen we het gehele plaatje in beeld, met in de gehele periode dezelfde professionals en zorgorganisaties en ook eventuele partners spelen een belangrijke rol.’

Het onderzoek start op 1 april van dit jaar en zal de komende vier jaar uitgevoerd worden als actieonderzoek. Dit betekent dat het onderzoek in de praktijk kan worden bijgesteld en aangepast wanneer dat nodig is, zodat het direct concreet en toepasbaar is. De routekaart ‘eerste duizend dagen reis’ en de toolkit zijn onderdeel van de op te leveren resultaten.

Samenwerking

Naast het Erasmus MC Sophia en Stevige Start werken de volgende organisaties en onderdelen van gemeente Rotterdam mee aan het onderzoek: GGD Rotterdam-Rijnmond/Nu Niet Zwanger, wijkteams en Moeders van Rotterdam. Daarnaast werken mee> Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond; ASVZ, zorg- en dienstverlening voor mensen met verstandelijke beperkingen; Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Health Policy & Management; Hogeschool Rotterdam/Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland; (Aanstaande) ouders die een groep van deskundigen vormen (ouderpanel).

Lees ook