Nationale Wetenschapsagenda

Ruim 2,6 miljoen voor onderzoek big data en kansrijke start kinderen

Twee onderzoeksteams van het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen 1,3 miljoen van De Nationale Wetenschapsagenda. Beide teams gaan aan de slag met big data om (toekomstige) ouders te helpen hun kind de best mogelijke start te geven.

Deel
1 likes
Leestijd 2 min

Korte- en langetermijngevolgen

Dr. Tanja Houweling van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC heeft de subsidie toegekend gekregen. Zij onderzoekt samen met dr. Mijke Lambregtse-van den Berg van Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie, prof. dr. Wessel Kraaij datawetenschapper van de Universiteit Leiden en maatschappelijke partners welke korte- en langetermijngevolgen nadelige omstandigheden in de eerste 1000 dagen hebben.

Zij maken hierbij gebruik van bestaande landelijke en regionale data. Met de modellen kunnen risico- en beschermende factoren worden geïdentificeerd waar professionals en ouders gezamenlijk op kunnen letten en die uitgangspunt kunnen zijn voor gemeentelijk preventief beleid. De onderzoekers werken daarbij intensief samen met ouders, professionals, en de Gemeente Rotterdam.

Projectleider Tanja Houweling over de subsidie: ‘Kwetsbaarheid wordt nu meestal als individueel of gezinsprobleem gezien. Maar het is ook een maatschappelijk probleem, omdat het samenhangt met de manier waarop we de samenleving hebben ingericht. De mate van armoede onder eenoudergezinnen, hoe we huisvesting organiseren, de mate van ondersteuning aan mensen met aangeboren kwetsbaarheden zoals licht verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen.’

‘Het is niet juist om oplossingen alleen te zoeken bij gezinnen en hulpverleners. Het is niet rechtvaardig, omdat hierdoor te veel kinderen in de problemen komen. En het is niet efficiënt, omdat je aan het dweilen bent met de kraan open. Preventie op samenlevingsniveau werkt vaak veel beter. Maar beleid moet wel zijn afgestemd op de specifieke problemen in de bevolking. Een daar kan big data bij helpen.’

Big data voor zorg (aanstaande) ouders en kinderen

Dr. Hilmar Bijma van de afdeling Verloskunde van het Erasmus MC Sophia heeft samen met dr. Bastian Ravesteijn, universitair docent aan de Erasmus School of Economics, de subsidie toegekend gekregen. Samen met prof. dr. Eric Steegers gaan zij in een consortium van universiteiten, kennisinstellingen en zorgorganisaties onderzoeken hoe (aanstaande) ouders het beste begeleid kunnen worden.

Daarvoor worden nieuwe gegevens uit de preventieve jeugdgezondheidszorg beschikbaar gesteld voor onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens over zwangerschap, gezondheid en ontwikkeling van honderdduizenden kinderen onderzocht. Vervolgens wordt in de praktijk bekeken hoe deze gegevens (aanstaande) ouders en professionals kunnen helpen in de beslissing welke zorg en ondersteuning het meest passend is.

Om ouders en professionals hierbij te ondersteunen wordt een open source computerprogramma gebouwd dat eenvoudig te gebruiken is. Ouders en professionals worden zo vanaf het begin betrokken bij het onderzoek en zullen zij nagaan hoe de resultaten in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Hilmar Bijma, gynaecoloog en onderzoeker van het Erasmus MC Sophia is blij met de toekenning: ‘Met dit onderzoek komt kennis beschikbaar die we voorheen nog niet hadden. We gaan leren hoe omstandigheden tijdens de zwangerschap en eerste 1000 dagen van een kind invloed hebben op de lange termijn ontwikkeling en gezondheid. Daarmee komen we veel te weten over ontwikkeling, maar ook hoe je in de praktijk deze informatie kunt gebruiken om met (aanstaande) ouders beslissingen te nemen over welke zorg passend is.’

Lees ook