Daglicht

IC Neonatologie breidt uit

Op 7 juni is de nieuwe unit van de afdeling Intensive Care Neonatologie in het Erasmus MC Sophia geopend. De zaal is geschikt voor de opvang van zes pasgeborenen, daarnaast zijn er twee boxen. Na een paar maanden van renoveren en verbouwen kan de ruimte beter voldoen aan de wens tot het vergroten van de opnamecapaciteit.

Deel
0 likes
Leestijd 3 min

Afdelingshoofd prof.dr. Irwin Reiss en projectcoördinator Marian van der Wal zijn trots op het resultaat. Reiss: ‘Het gaat natuurlijk niet alleen om de zaal, er komt bij onze gewenste groei veel méér kijken.’

Uitbreiding

De afdeling IC Neonatologie vergroot de opnamecapaciteit voor pasgeborenen. Dit is nodig omdat er soms nog vrouwen uit de regio Zuidwest Nederland, het verzorgingsgebied van de IC Neonatologie van het Erasmus MC Sophia, naar andere regio’s moeten voor beoordeling en soms ook bevalling. Van der Wal: ‘Voor de groei gaan we uit van twee zaken die nodig zijn: optimalisatie van bestaande processen en tegelijkertijd inzetten op innovatie.’

Daarom zijn in het project vier deelprojecten gestart die zich richten op een nieuwe teamstructuur, het extra opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen, het optimaliseren van het roosterproces en de verbouwing van ICN4. Van der Wal: ‘In de nieuwe teamstructuur gaan we bijvoorbeeld werken met focusgebieden en speciale aandachtsvelders zorg, kwaliteit en onderwijs.’ De nieuwe ICN unit biedt meer ruimte voor de ouders om dicht bij hun kind te zijn, betere voorzieningen voor de medewerkers en er wordt onderzoek gedaan naar ICT-vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld een stil alarm in plaats van de gebruikelijke hoorbare alarmeringen.

Fictief daglicht

Nieuw in het Erasmus MC, en zelfs als eerste in Europa, is het gebruik van speciale lichtpanelen, de zogenaamde Smartsky. Die verlichten de ruimte alsof er daglicht door het dak naar binnen valt. De lichtintensiteit loopt synchroon met de uren van de dag: in de ochtend fris licht, in de middag een strakblauwe lucht en ook de schemering en avond kennen een eigen lichtprofiel.

Ochtend

Middag

Avond

Nacht

[gallery ids=“8807,8808,8809,8810,8814”]

Lees ook