Erasmus MC

Eerst echo dan filler

Dermatologen en cosmetisch artsen moeten over vijf jaar echografie toepassen tijdens het inbrengen van fillers.

Deel
0 likes
Leestijd 3 min
gezicht
Beeld: Grand Foulard
Dat is althans het streven van Erasmus MC Aesthetics, de in 2016 opgerichte sectie van de afdeling Dermatologie die complicaties van fillers bestudeert en behandelt. Ook worden dermatologen opgeleid in het uitvoeren van cosmetische behandelingen. Hoofdonderzoeker Leonie Schelke en dermatoloog Peter Velthuis over hun ambities.

 

Rimpels

Fillers worden gebruikt om rimpels in het gezicht op te vullen. Uit studies, onder andere uitgevoerd door dermatologen van het Erasmus MC, is gebleken dat de kans op complicaties door verkeerd toegediende fillers sterk afneemt wanneer van tevoren in beeld wordt gebracht waar zich bloedvaten en eerder ingebrachte fillers bevinden. Met echo zijn die locaties in de huid goed zichtbaar te maken.

 

Mondjesmaat

“Dat echografie een goed instrument is om fillers veiliger toe te dienen is al eerder gepubliceerd. Maar op dit moment gebeurt het mondjesmaat”, zegt Schelke. “Wij willen er, in elk geval in Nederland, gangbare praktijk van maken.”

Beeld: Grand Foulard

Betaalbaar

Erasmus MC Aesthetics heeft de handen ineen geslagen met een in dermatologie gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf, de Nederlandse Echografie Academie (NEAc) en een fabrikant van medische apparatuur. Samen zullen ze het vakgebied bewust maken van de mogelijkheden. “De apparatuur is inmiddels heel betaalbaar geworden”, licht Schelke toe. “Er lijkt dus geen reden om de nieuwste techniek níet te gaan toepassen.”

 

Opgeleid

In het Erasmus MC zijn onlangs de eerste dermatologen en cosmetisch artsen opgeleid om deze zogeheten echogeleide fillertoediening onder de knie te krijgen. Zij zullen de komende jaren collega’s trainen in deze vaardigheid. Tevens onderzoeken ze of dat er inderdaad toe leidt dat er minder complicaties optreden.

Hoofdonderzoeker Leonie Schelke en dermatoloog Peter Velthuis behandelen een patiënt met echogeleide fillertoediening Foto: Desirée Schippers

 

Normale praktijk

“Het streven is dat echogeleide fillertoediening over vijf jaar in alle praktijken voor cosmetiek normale praktijk is”, zegt Velthuis. Hij hoopt dat daarmee het aantal complicaties drastisch wordt verminderd. “Iedere arts die met fillers werkt, ziet wel eens een complicatie die met een echo voorkomen had kunnen worden. Het complicatiespreekuur van het Erasmus MC wordt jaarlijks door circa 500 patiënten bezocht. Het liefst willen we er nul.”

 

Onderzoek

Erasmus MC Aesthetics werd in 2016 opgericht om dermatologen cosmetische behandelingen zoals botox, fillers en peelings correct aan te leren. Ook doet Aesthetics wetenschappelijk onderzoek naar lange termijn effecten en complicaties van de ingrepen, en onderzoekt hoe deze complicaties het beste kunnen worden behandeld.

 

 

Lees ook