Vernieuwend onderzoek

Veni-beurzen voor 5 Erasmus MC’ers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf Erasmus MC’ers een Veni-beurs toegekend. Een Veni-financiering behelst maximaal 280.000 euro. Met de beurs kunnen de jonge laureaten hun eigen onderzoek verwezenlijken.

Deel
17 likes
Leestijd 5 min
VENI-beurzen collage

De gelukkigen zijn:

Dr. Kristina Lanko van de afdeling Klinische Genetica. Ze gaat onderzoek doen naar het enterovirus. Hoewel het wild-type poliovirus bijna is uitgeroeid, zijn er andere verwante enterovirussen opgedoken, die ook kunnen leiden tot acute verlamming bij kinderen. Dit gebeurt wanneer motorneuronen door het virus worden aangetast.

Kristina Lanko

Kristina zal, met behulp van een nieuwe combinatie van technieken uit de genetica en virologie, onderzoeken welke eerste reacties het enterovirus veroorzaakt in geïnfecteerde motorneuronen. ‘Dit onderzoek heeft tot doel te begrijpen hoe motorneuronen van gedrag veranderen tijdens een infectie. Dit zal ons helpen te begrijpen hoe het enterovirus verlamming veroorzaakt.’

Dr. Vincenzo Romano van de afdeling Neurowetenschappen. Hij gaat onderzoek doen naar de samenspraak tussen kleine en grote hersenen. Om precieze bewegingen mogelijk te maken wisselen de grote en kleine hersenen continu elektrische signalen uit. Voorgaande studies hebben laten zien hoe deze gebieden afzonderlijk functioneren, maar het is nog onbekend hoe ze samenwerken bij het coördineren van complexe bewegingen van meerdere lichaamsdelen.

Vincenzo Romano

‘Mijn hypothese is dat deze samenwerking steeds verandert, afhankelijk van het stadium en de correctheid van het motorische gedrag. Ik zal dit onderzoeken met technologieën die ik recent heb ontwikkeld. Gezamenlijk kunnen mijn experimenten aantonen hoe de twee grootste hersenschorsen die de evolutie heeft voortgebracht, samenwerken tijdens natuurlijk gedrag.’

Dr. Annemijn Jonkman van de afdeling Intensive Care. Ze gaat onderzoek doen naar kunstmatige beademing. Kunstmatige beademing op de IC is levensreddend voor patiënten met ernstig zieke longen. Eerst neemt de machine de ademhaling helemaal over, de patiënt is diep in slaap. Een belangrijke mijlpaal is de overgang naar geassisteerde beademing: de patiënt gaat zelf mee-ademen met de beademing.

Annemijn Jonkman

‘De optimale timing van deze overgang is onbekend. Zelf ademen aan de beademing kan namelijk extra longschade veroorzaken, maar er zijn geen methoden om het risico hierop te meten. Met innovatieve beeldvorming van de longen wordt onderzocht wanneer de overgang naar geassisteerde beademing veilig kan plaatsvinden. Dit is erg belangrijk voor een snel herstel.’

Dr. Layal Chaker van de afdeling Epidemiologie en Endocrinologie. Zij gaat onderzoek doen naar de invloed van schildklierhormoon op man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten. De oorzaak voor man-vrouw verschillen in het voorkomen van hart- en vaatziekten  is onduidelijk, maar hormonale verschillen kunnen een rol spelen. Schildklieraandoeningen komen vaak voor, vooral bij vrouwen.

Layal Chaker

‘Schildklierhormonen en hun metabolieten hebben duidelijke effecten op het hart in diermodellen maar deze effecten worden nog niet onderzocht in mensen door gebrek aan een goede meetmethode. Dit onderzoek gebruikt een nieuwe betrouwbare meetmethode voor schildklierhormonen en hun metabolieten  om te ontdekken of ze een verklaring vormen voor de sekseverschillen in hart- en vaatziekten.’

Dr. Lisa Bauer van de afdeling Viroscience. Ook zij gaat onderzoek doen naar het enterovirus. Enterovirussen infecteren jaarlijks miljoenen mensen en kunnen ernstige en levensbedreigende neurologische ziekten veroorzaken. Er is geen kennis over welke hersencellen enterovirussen infecteren, hoe ze zich door de hersenen verspreiden en hoe hersencellen reageren op de virusinfectie.

Lisa Bauer

‘Daarom bestudeer ik welke specifieke hersencellen door enterovirussen kunnen worden geïnfecteerd en hoe virussen zich van cel naar cel kunnen verplaatsen. Dit project is een essentiële stap om te begrijpen hoe enterovirussen neuronale complicaties veroorzaken. Het zal helpen bij de ontwikkeling van antivirale therapieën.’

Lees ook