Hand- en polsaandoeningen

Nieuwe hoogleraar: Ruud Selles

Ruud Selles is per 1 juni 2021 benoemd tot hoogleraar met een gedeelde aanstelling op de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Plastische Heelkunde. Hij gaat onderzoeken wat de beste behandelingen zijn voor hand- en polsaandoeningen en maakt daarvoor gebruik van een enorme database met patiëntgegevens en behandelingsuitkomsten. ‘Eigenlijk vreemd dat deze aanpak nieuw is, het ligt zo voor de hand.’

Deel
1 likes
Leestijd 1 min
Ruud-Selles
Ruud Selles

Prof. dr. Ruud Selles heeft een missie. ‘Mijn ambitie is om betere manieren te vinden om aandoeningen van de bovenste ledematen te behandelen door gebruik te maken van innovatieve onderzoeksbenaderingen. De behoefte hieraan is groot: de meeste mensen die een beroerte hebben overleefd, hebben problemen met hun arm en handfunctie. Bovendien komen musculoskeletale hand- en polsaandoeningen veel voor,’ zo stelt hij.

Niet-optimale behandeling

En toch bestaan er weinig evidence-based behandelingen voor veel van deze aandoeningen. Selles: ‘Ook weten we niet hoe individuele patiëntkenmerken de resultaten van een behandeling bepalen. Dat leidt vaak tot overbehandeling of onderbehandeling. Niet-optimaal dus, zowel voor de patiënt als voor de steeds duurder wordende gezondheidszorg.’

Nieuwe benadering

Er bestaat een reële behoefte aan een doorbraak. Selles: ‘In de loop der jaren heb ik een fundamenteel andere benadering ontwikkeld om de effectiviteit van behandelingen te bestuderen door gegevens uit observaties in de kliniek te verzamelen en deze te analyseren met nieuwe statistische en datascience technieken. Deze manier van onderzoek biedt interessante mogelijkheden voor het vergelijken van behandeleffecten en het ontwikkelen van modellen waarmee we de uitkomsten van behandelingen kunnen voorspellen.’

Grote database

In plaats van zogenaamde investigator-initiated studies, waarbij een onderzoeker gaat kijken welke effecten een bepaalde behandeling heeft, richtte Selles zich op het verzamelen van patiëntgegevens en uitkomsten van behandelingen. Om dat te kunnen doen, ontwikkelde hij instrumenten om gegevens eenduidig te verzamelen om zo de effecten van behandelingen goed te kunnen vergelijken, en bestudeerde hij zogenaamde voorspellende markers in de praktijk. De patiëntgegevens en behandelingsuitkomsten zijn in enorme databases samengevoegd en zijn afkomstig uit Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Xpert Clinic, gespecialiseerd in handchirurgie en handtherapie.

Naar verwachting zal Selles in oktober 2022 zijn oratie houden.

Lees ook