Lintjesregen

Koninklijke onderscheidingen Michiel Dalinghaus en Johan Lange

Kindercardioloog dr. Michiel Dalinghaus is bij zijn afscheid verrast met een koninklijke onderscheiding. Chirurg prof.dr. Johan Lange werd eveneens benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, in de jaarlijkse lintjesregen.

Deel
9 likes
Leestijd 3 min
Dalinghaus Lange
Dr. Michiel Dalinghaus (links, foto: Tim Pelzecker) en prof.dr. Johan Lange (rechts) zijn benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau.
Kindercardioloog Dalinghaus werd op vrijdag 26 april 2024 tijdens zijn afscheidssymposium in het Nieuwe Instituut onderscheiden. Dalinghaus ontving de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor kinderen met hartfalen. In 1999 werd Dalinghaus medeoprichter en hoofd van het Nederlandse Centrum voor Harttransplantatie bij Kinderen. Deze operatie werd tot die tijd niet of nauwelijks uitgevoerd. Inmiddels hebben meer dan 100 kinderen hier een succesvolle transplantatie ondergaan.

Verder werkt Dalinghaus mee aan de implementatie van de nieuwste ontwikkelingen rond harttransplantaties. Zo heeft hij het steunhart ingevoerd binnen het Erasmus MC. Dit mechanisch apparaat houdt kinderen met ernstig hartfalen in leven tot de harttransplantatie. Onlangs is een mobiele variant in gebruik genomen, waardoor kinderen thuis op hun transplantatie kunnen wachten. Ook is hij bij diverse onderzoeken betrokken en was hij consultant bij klinische trials voor een nieuw medicijn voor kinderen met hartfalen. Daarnaast heeft hij voor landelijke samenwerking gezorgd in onderzoek en behandeling bij gedilateerde cardiomyopathie, een hartziekte waarbij de hartspier is verwijd.

Maatschappelijk betrokken

Naast zijn professionele inzet is Dalinghaus ook buiten werktijd actief voor zijn vakgebied. Zo was hij jarenlang secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Kindercardiologie. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de verbetering van de landelijke richtlijnen en de opleidingseisen voor kindercardiologen. Tot dit jaar was hij ook betrokken bij Stichting Hartedroom, die zich inzet voor het onderzoek naar hartfalen bij kinderen. Dalinghaus was de drijvende kracht achter het jaarlijkse evenement Mont Ventoux Challenge om fondsen voor onderzoek te werven.

Verder was Dalinghaus lid van the European Association of Pediatric Cardiology, the International Society of Heart and Lung Transplantation en the American Heart Association. Hij gaf lezingen op internationale bijeenkomsten, is betrokken bij de uitgave van meerdere internationale tijdschriften en heeft meegeschreven aan leerboeken.

Prof. dr. Johan Lange

Tijdens de lintjesregen kreeg chirurg prof. dr. Johan Lange de versierselen opgespeld door burgemeester Aboutaleb. Lange heeft jarenlang een grote inbreng gehad in alle pijlers van het Erasmus MC. Als opleidingsdirecteur heeft Lange directe invloed gehad op het curriculum van de medische faculteit. Hij heeft een groot aantal onderwijsinnovaties ingevoerd: het CanMeds boekje (co-assistenten beoordelingsboekje), het SkillsPlaza voor medische studenten en verdere professionalisering van de Master of Science opleidingen. Onder zijn opleidingsdirecteurschap werd het Erasmus MC nummer 1 in de Times Higher Education ranking in de categorie clinical education.

Lange heeft, samen met prof. Gert-Jan Kleinrensink, het Erasmus MC Anatomy & Research Project (EARP) opgezet: een Peer to Peer teaching programma waar enthousiaste studenten in de avonduren extra snijzaalonderwijs konden krijgen, en hij is mede-oprichter en voorzitter van het Lowlands Institute for Surgical Anatomy (LISA). Door zijn inzet is het gelukt om in dit instituut alle afdelingen Heelkunde van alle acht medische faculteiten te laten samenwerken met alle acht afdelingen Anatomie van Nederland.

Patiëntenzorg

Naast belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van de minimaal invasieve chirurgie in Nederland heeft Lange meegeholpen aan patiëntveiligheid (o.a. gestructureerde teamtraining, ‘just culture’). In deze zin heeft hij als oprichter en voorzitter van de commissie Patiëntveiligheid van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) en in nauwe samenwerking met de TU Delft landelijk de Time Out Procedure ontwikkeld en op de operatiekamer geїmplementeerd.

In de REPAIR onderzoeksgroep heeft Lange in samenwerking tussen de afdelingen Neurowetenschappen, Anatomie en afdeling Heelkunde onderzoek gedaan naar complicaties van abdominale chirurgie zoals naadlekkage, littekenbreuken, burst abdomen, postoperatieve ileus en adhesies. De translationele REPAIR-groep wordt internationaal gezien als leidend op dit gebied.

Johan heeft meer dan 400 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en 50 promoties begeleid.

De Orde van Oranje-Nassau

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Lees ook