ERC Advanced Grant

Grote Europese subsidie voor bijziendheidsonderzoek Caroline Klaver

Prof.dr. Caroline Klaver, verbonden aan de afdeling Oogheelkunde, krijgt de prestigieuze ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar bijziendheid. In de komende 5 jaar zal zij de effectiviteit van therapie onderzoeken, een voorspelmodel voor hoge bijziendheid ontwikkelen en leefstijl van kinderen en patiëntenparticipatie onder de loep nemen.

Deel
28 likes
Leestijd 2 min
Caroline-Klaver-0115-012

Klavers onderzoek zal bijdragen aan verbetering van de behandeling van myopie, ofwel bijziendheid. Klaver: ‘We moeten een beter inzicht krijgen in de redenen waarom mensen bijziend worden, zodat we de juiste behandeling bij het juiste kind kunnen inzetten om daarmee hoge myopie te voorkomen. Daarbij moeten we ook zorgen voor bewustwording over leefstijl van kinderen, omdat hier nog veel te halen is. Voor de klinische zorg moeten we komen tot onder andere een artificial intelligence-gebaseerd beslissingsmodel dat steunt op een solide wetenschappelijke basis van geïntegreerde multidisciplinaire gegevens.’

Veranderende levensstijl

Bijziendheid neemt over de hele wereld dramatisch toe, voornamelijk door de veranderende levensstijl van jonge generaties: kinderen besteden meer tijd achter een beeldscherm of telefoon en spelen minder buiten dan vroeger. Het oog wordt te lang waardoor het zicht in de verte onscherp is, wat gecorrigeerd moet worden met een bril. De verwachting is dat in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zal zijn.

Uit onderzoek blijkt dat buitenspelen de kans op bijziendheid bij kinderen vermindert. Hieronder een paar leefregels om de ontwikkeling van bijziendheid bij kinderen tegen te gaan:

• Houd schermen op een armlengte afstand van de ogen;
• 20-20-2 regel: Kijk na 20 minuten dichtbij, 20 seconden in de verte en;
• Ga elke dag zeker twee uur naar buiten.

Complicaties door hoge myopie, bij een bril sterker dan -6, zien behandelaars vooral op late leeftijd. Deze vormen een ernstige bedreiging voor het gezichtsvermogen en zullen het aantal gevallen van blindheid doen toenemen. Preventie en therapeutische mogelijkheden met druppels of speciale brillen zijn in opkomst om de ontwikkeling van bijziendheid bij kinderen te vertragen. Maar het is voor oogzorgverleners in het ziekenhuis of bij de opticien onduidelijk of therapie nodig is, en zo ja, welke therapie het beste is voor welk kind. De meeste oogzorgverleners behandelen myopie onvoldoende vanwege het ontbreken van deze informatie.

De European Research Council kent de Advanced Grants toe aan gevestigde, vooraanstaande academici voor langdurig, risicovol en mogelijk baanbrekend onderzoek.

Het onderzoeksproject CONTROL-Myopia kent een gefaseerde aanpak:
1. Groeicurves maken voor het kinderoog, waarmee progressie van bijziendheid inzichtelijk wordt gemaakt .
2. Hoogwaardige, prospectieve langetermijngegevens verzamelen over het effect van behandeling van bijziendheid van diverse therapieën.
3. Onderzoek naar de kenmerken van patiënten die slecht op therapie reageren of behandeling vroegtijdig staken.
4. Het eindresultaat van bijziendheid voorspellen door het combineren van gegevens zoals leefstijl, familiegeschiedenis, ooggroei, en therapie, met behulp van geavanceerde machine learning technieken.
5. Ontwikkeling van het CONTROL-MYOPIA-platform, waarmee voor kinderen nauwkeurig voorspeld kan worden wat hun mate van bijziendheid zal zijn op volwassen leeftijd. Hierin worden de verschillende behandelopties en leefstijl van het kind meegenomen wat de oogzorgverleners een houvast geeft om samen met de ouders en het kind tot de juiste therapie te komen.

De onderzoekers verwachten dat de resultaten van CONTROL-MYOPIA een brede impact hebben op preventie, klinische zorg, patiëntenparticipatie en het beleid om hoge bijziendheid te voorkomen.

Lees ook