Ziekenhuisopname

Vermoeidheid blijft groot probleem na herstel van covid

Bij meer dan de helft van de ex-covidpatiënten blijft vermoeidheid een grote rol spelen na ontslag uit het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of the American Thoracic Society.

Deel
11 likes
Leestijd 2 min
portret Merel-_DSA0188 klein

Over hoe covidpatiënten herstellen na een IC-opname is nog weinig bekend. Dr. Merel Hellemons, longarts in het Erasmus MC, onderzocht met het team van de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatiegeneeskunde, ex-covidpatiënten op zes weken, drie maanden en zes maanden na hun ontslag uit het ziekenhuis.

Daarbij keek ze naar het herstel van de longfunctie en radiologische afwijkingen, fysieke en mentale gezondheidsstatus en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Ook zocht ze naar factoren die mogelijk voorspellen hoeveel last een patiënt houdt na zijn herstel.

Meetbare afwijkingen

Aan het onderzoek deden 92 patiënten mee, gemiddeld 58 jaar, waarvan 63% mannen. Na zes weken had een kwart van de patiënten nog een verminderde longfunctie. Na zes maanden had nog 11% daar last van.

Ook werd de diffusiecapaciteit gemeten, de maat voor de hoeveelheid zuurstof die wordt uitgewisseld tussen de lucht uit de longblaasjes en het bloed van de longhaarvaatjes. Na zes weken had 63% last van een verminderde zuurstofopname, na zes maanden nog 46% van de onderzochte patiënten. Over het algemeen herstellen patiënten na zes maanden dus wel, maar heeft een deel nog steeds meetbare afwijkingen.

Vermoeidheid

Naast deze afwijkingen is in dit onderzoek ook gekeken naar door de patiënt gemelde klachten. De meerderheid van de patiënten (89%) rapporteert na zes maanden nog steeds meer dan één symptoom, zoals vermoeidheid, reukstoornissen en slaapproblemen.

Vermoeidheid blijkt de belangrijkste klacht. Hellemons: ‘De vermoeidheid vermindert na verloop van tijd, maar 51% van de patiënten blijftvermoeid na zes maanden.’ Naast de duur van de ziekenhuisopname had vermoeidheid een belangrijke impact op de kwaliteit van leven.

Interventies

Dit onderzoek heeft volgens de onderzoekers belangrijke implicaties omdat het laat zien dat naast lichamelijke bevindingen vermoeidheid een invaliderende klacht van patiënten is. De vraag is welke interventies het best gedaan kunnen worden om deze klachten te verminderen. Dat is onderwerp van vervolgonderzoek van de afdelingen Longgeneeskunde en Revalidatiegeneeskunde in het zogenaamde CO-FLOW-onderzoek.

Het CO-FLOW onderzoek is mogelijk gemaakt door het COVID-19 Programma Zorg en Preventie van ZonMw en een startfinanciering van Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Laurens.

Publicatie: Persistent health problems beyond pulmonary recovery up to 6 months after hospitalization for SARS-CoV-2; a longitudinal study of respiratory, physical and psychological outcomes

Zie ook dit bericht op Rijnmond.

Lees ook