Alzheimer

Amerikaanse subsidie voor Daniel Bos

De Amerikaanse Alzheimer’s Association heeft Erasmus MC-onderzoeker Daniel Bos een subsidie toegekend voor zijn onderzoek naar vaataandoeningen in relatie tot hersenveranderingen.

Deel
4 likes
Leestijd 1 min
Bos_library
Daniel Bos

In zijn onderzoek gaat Bos nieuwe methoden toepassen om te bepalen in hoeverre veranderingen in slagaderverkalking (arteriosclerose) in de bloedvaten tussen het hart en de hersenen van belang zijn voor de ontwikkeling van dementie en de ziekte van Alzheimer. Bos werkt in Erasmus MC als universitair hoofddocent en klinisch epidemioloog op de afdelingen Epidemiologie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

In voorgaande onderzoeken heeft Bos al een link aangetoond tussen slagaderverkalking en  hersenatrofie, cognitieve stoornissen en dementie. De effecten van veranderingen in slagaderverkalking over de tijd  op de gezondheid van de hersenen en de ontwikkeling van dementie zijn echter nog grotendeels onbekend. Bos gaat daarom in eerste instantie kijken onder invloed van welke factoren deze veranderingen tot stand komen en of deze veranderingen ook invloed hebben op het verloop van veranderingen in de hersenen en dementie.

Slagaderverkalking

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek voert Bos uit in een steekproef van 1.000 deelnemers van de Rotterdam Studie (ERGO). Deze deelnemers hebben twee computertomografie (CT)-onderzoeken met tussenpozen van ongeveer 15 jaar ondergaan. Daarmee heeft Bos het verloop van slagaderverkalking in meerdere slagaders in beeld gebracht.

Bos gaat innovatieve machine-learning toepassen om de ‘vasculaire leeftijd’ van elk individu te bepalen, gebaseerd op de beeldvormingskenmerken van slagaderverkalking. Daarna worden de metingen gebruikt om gepersonaliseerde 10-jaars risico’s op dementie te berekenen.

Risico inschatten

Uiteindelijk zullen de resultaten van dit onderzoek onderzoekers of clinici helpen het verwachte risico van een persoon op dementie en daarmee verband houdende hersenveranderingen in te schatten, en kunnen deze zelfs bijdragen tot de ontwikkeling van therapeutische en preventieve strategieën voor dementie.

De Alzheimer’s Association Research Grant (AARG) is bedoeld voor de financiering van jonge onderzoekers. Het doel van dit programma is nieuwe onafhankelijke onderzoekers financiële middelen te verschaffen die hen in staat stellen voorlopige of proefgegevens te ontwikkelen, procedures te testen en hypothesen te ontwikkelen. Het is de bedoeling hiermee veelbelovende ontwikkeling van een vroege carrière te steunen.

Lees ook