Vrouwen in de wetenschap

Subsidie voor vier vrouwelijke wetenschappers

Vier wetenschappers van het Erasmus MC krijgen een stimuleringssubsidie van NWO, bedoeld om gekwalificeerde vrouwen te behouden voor de wetenschap. De laureaten zijn dr. Sreya Basu, dr. Tavia Evans, dr. Denise Hilling en dr. Catarina Osorio.

Deel
3 likes
Leestijd 5 min
confetti

Dr. Sreya Basu is wetenschapper bij de afdeling Celbiologie en onderzoekt embryonale stamcellen. Deze cellen kunnen zich ontwikkelen tot alle type cellen in het lichaam, maar hoe doen ze dat precies? Dat gaat zij onderzoeken door stamcellen met de nieuwste technieken te bekijken.

Portretfoto Sreya Basu

Sreya Basu

‘Ik ben zeer verheugd en vereerd met deze beurs, die vrouwelijke wetenschappers ondersteunt bij het vervullen van hun onderzoeksambities. De beurs stelt me in staat de volgende stap te zetten in mijn academische carrière als jonge hoofdonderzoeker, en maakt mijn huidige en toekomstige onderzoek mogelijk naar hoe de translatieregulatie van eiwitten de pluripotentie en het lot van stamcellen controleert. Met mijn werk wil ik nieuwe manieren ontdekken om de kracht van stamcellen in te zetten voor regeneratieve geneeskunde en gentherapie.’

Neurodegeneratie

Dr. Tavia Evans is wetenschapper bij de afdelingen Klinische Genetica en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, in het Precision Epidemiology lab. Ze leidt de imaging-tak van het consortium UNITED, dat ze oprichtte met dr. Hieab Adams. De reden om UNITED op te richten was de gebrekkige vertegenwoordiging van niet-Europese personen in onderzoek naar neurodegeneratie. Evans ambitie is om gezondheidsongelijkheid te verkleinen door neurodegeneratie met gedetailleerde imaging in kaart te brengen bij ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen.

Portretfoto van Tavia Evans

Tavia Evans

‘Ik ben erg blij met deze prestigieuze prijs en ben NWO erg dankbaar voor het ondersteunen van vrouwen in een vakgebied waarin historisch gezien te weinig vrouwen vertegenwoordigd zijn. De beurs stelt me in staat om voort te bouwen op al het harde werk dat is gestoken in het opzetten van het consortium voor grondig onderzoek naar onbeantwoorde vragen op het gebied van neuro-imaging van neurodegeneratie bij populaties wereldwijd. De beurs helpt me ook om mezelf te vestigen binnen de academische wereld in Nederland en samen te blijven werken met academici en clinici wereldwijd.’

Endeldarmkanker

Dr. Denise Hilling is oncologisch chirurg en wil met nieuwe technieken voorspellen of een operatie echt nodig is bij patiënten met endeldarmkanker. Deze patiënten worden behandeld met een combinatie van chemotherapie en bestraling voorafgaand aan de operatie. Een deel van de patiënten reageert hier zo goed op dat de tumor na de chemotherapie en bestraling helemaal verdwijnt. Bij deze patiënten zou de operatie, die gepaard gaat met een hoog risico op complicaties, achterwege gelaten kunnen worden.

Portretfoto van Denise Hilling

Denise Hilling

‘Ik ben erg verheugd met de toekenning van deze prestigieuze subsidie. De toekenning maakt het mogelijk om mijn onderzoekslijn in het Erasmus MC verder uit te breiden en beter inzicht te krijgen in het biologisch gedrag van endeldarmkanker. Hopelijk kunnen we met de inzichten die hieruit voortkomen de behandeling en kwaliteit van leven van patiënten verder verbeteren.’

Hersenontwikkeling

Dr. Catarina Osorio is wetenschapper bij de afdeling Neurowetenschappen en onderzoekt de vroege ontwikkeling van de hersenen. Beschadiging van het cerebellum, ook wel de kleine hersenen, kan leiden tot cognitieve en emotionele problemen zoals allerlei vormen van autisme.

Portretfoto van Catarina Osorio

Catarina Osorio

‘Ik ben erg trots op de toekenning van de subsidie die mij in staat stelt mijn wetenschappelijke carrière bij de afdeling Neurowetenschappen te consolideren. Met deze beurs ga ik onderzoeken hoe de verstoring van genen die door neuronale activiteit worden gereguleerd, de ontwikkeling en functie van de hersenen beïnvloedt. Dit onderzoek zal van cruciaal belang zijn om onze kennis over de ontstaanswijze van neurologische ontwikkelingsstoornissen te vergroten.’

Vrouwen in Bèta en Techniek

Het doel van de Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek is om gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen te behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap te bieden.

Lees ook