NZa

Reactie op NZa impactanalyse kinderhartcentra

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 6 december de Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking gepubliceerd. Deze analyse is in opdracht van de minister uitgevoerd, zodat hij de impact kan laten meewegen in zijn overwegingen bij het besluit over de concentratie van deze ingrepen in kinderhartcentra. Het besluit wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Deel
5 likes
Leestijd 2 min
kinderhart-chirurgie

Het rapport maakt belangrijke gevolgen van concentratie van deze zorg duidelijk. NZa: ‘De huidige organisatie van interventiezorg voor deze patiënten is kwetsbaar. Om dit te verbeteren, is het nodig om deze zorg te concentreren. Concentratie van alleen deze zorg heeft grote gevolgen voor de universitair medische centra (umc’s) waar deze zorg wordt gegeven en dus voor een grote groep patiënten die in deze umc’s zorg krijgt.’

De impactanalyse van de NZa dwingt ons eerst samen met alle UMC’s beter te kijken naar de gevolgen van de concentratie en hoe deze kunnen worden opgevangen, waarbij bijvoorbeeld ook shared care verdere uitwerking behoeft. Het Erasmus MC werkt al jaren samen met het Radboud UMC in het gezamenlijke Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen (ACAHA). Het Erasmus MC heeft er, mede gelet op de ervaringen met die samenwerking, vertrouwen in dat het moet lukken om de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking op een verantwoorde manier verder te concentreren en ziet het besluit van de minister tegemoet. Tot het besluit van VWS verandert er niets aan de zorg die het Erasmus MC verleent.

Het patiëntenbelang is het belang dat de doorslag moet geven. Alle centra, de wetenschappelijke verenigingen en de patiëntenverenigingen vinden het noodzakelijk om in minder centra te opereren, om zo de overlevingskansen voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen te verbeteren en deze zorg duurzaam te organiseren voor de toekomst.

Het Erasmus MC verwijst daarbij naar de conclusies van het rapport “Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking – scenario’s voor de toekomst” . Het rapport stelt duidelijke kwaliteitsnormen en geeft aanbevelingen om de continuïteit van zorg voor een kwetsbare groep patiënten te waarborgen. Op basis van dit rapport en het rapport van IGJ van november 2021 is het Erasmus MC van mening dat verdere concentratie van de kindercardiologische chirurgie in Nederland de enige toekomstbestendige optie is.

Het is aan alle betrokken partijen, de UMC’s voorop, om samen tot een verantwoorde oplossing te komen waardoor kwalitatief hoogstaande zorg wordt geborgd met een goede dienstbelasting voor de professionals.

Lees ook