Subsidie ZonMw

Proactieve zorg voor als het ertoe doet

Verpleegkundige en gezondheidswetenschapper dr. Wendy Oldenmenger van het Erasmus MC start een project om ervoor te zorgen dat ook persoonlijke wensen van patiënten worden vastgelegd en doorgegeven in het elektronisch patiëntendossier. Oldenmenger ontvangt een subsidie van 500.000 euro van ZonMw voor het project.

Deel
11 likes
Leestijd 2 min
uitsnede IMG_3457 (2)
De onderzoeksgroep Palliatieve Zorg met in het midden Wendy Oldenmenger.

Er moet een zorgstandaard komen voor proactieve zorgplanning (ook wel Advance Care Planning genoemd). Dit betreft de mogelijkheid om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, te bespreken met naasten en zorgverleners en vast te leggen. Structureel gebruik van proactieve zorgplanning is wenselijk zodat de voorkeuren van patiënten bekend zijn als het ertoe doet: bij het nemen van behandelbeslissingen en bij overplaatsingen naar huis en tussen ziekenhuizen.

Patiënten met kanker worden regelmatig doorverwezen. Daarbij wordt de medische informatie overgedragen, bijvoorbeeld met het elektronisch patiëntendossier, maar het proactief zorgplan wordt meestal niet doorgegeven aan de volgende zorgverleners. Persoonlijke informatie van patiënten wordt niet altijd structureel uitgevraagd en gedocumenteerd.

Daardoor kennen zorgverleners de voorkeuren van patiënten niet en wordt er niet over gesproken. Deze persoonlijke informatie moet niet alleen besproken worden, maar ook overgedragen worden aan betrokken zorgverleners in de hele keten, zodat niet elke zorgverlener opnieuw hoeft te beginnen en patiënten niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen.

HiX

Oldenmenger: ‘Wij gaan de reeds bestaande proactieve-zorgmodule in HiX gebruiken en de digitale communicatie hierover tussen zorgverleners onderling inzetten in het oncologienetwerk Concord. Aansluitend gaan we onderzoek doen naar zowel het proces als de uitkomsten van de implementatie en borging. Een mooie uitdaging om de komende jaren aan te werken.’

Uniek aan dit project is dat het proactief zorgplan geïmplementeerd wordt bij (hemato-)oncologische patiënten in alle ziekenhuizen van een oncologienetwerk. Het oncologienetwerk Concord bestaat uit negen ziekenhuizen in Zuidwest Nederland die allemaal hetzelfde elektronisch patiëntendossier (HiX) gebruiken.

Informatieoverdracht

Juist bij (hemato-)oncologische patiënten die in meerdere ziekenhuizen worden behandeld en bij wie ook de huisarts bij de zorg betrokken is, is communicatie over proactieve zorgplanning van groot belang. Oldenmenger: ‘Tijdige en adequate informatieoverdracht tussen de diverse zorgverleners in zowel de 1e, 2e als 3e lijn is noodzakelijk voor de continuïteit van zorg. De informatie over de voorkeuren van de patiënt wordt niet altijd met de huisarts gedeeld, terwijl huisartsen wel aangeven deze informatie van het ziekenhuis te willen krijgen. Patiënten geven aan wel over palliatieve zorg te willen praten, maar verwachten dat hun zorgverlener het initiatief daartoe neemt.’

Lees ook