NWO subsidies

Vidi’s voor onderzoekers Erasmus MC

Zes wetenschappers uit Erasmus MC krijgen een Vidi subsidie van NWO voor hun onderzoek. Hiermee kunnen de laureaten in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

Deel
19 likes
Leestijd 6 min
totaal2

Athina Vidaki

De mysterieuze zaak van biologische donkere materie en menselijke uniciteit

dr. Athina Vidaki, Genetische Identificatie

Het overgrote deel van onze DNA-code zit vol met segmenten die meerdere keren worden herhaald én geen genen bevatten. Tot dusver hebben wetenschappers ze grotendeels genegeerd omdat ze moeilijk te lezen waren. Toch weten we dat ze in principe kunnen veranderen of vergroten en ziekte kunnen beïnvloeden. In dit project ontwikkelen onderzoekers nieuwe laboratorium- en computationele methoden om zowel de sequentie als het chemische profiel van lange DNA-herhalingen nauwkeurig te lezen. Vervolgens gebruiken ze ze om hun variatie tussen verschillende weefsels van niet-verwante individuen en eeneiige tweelingen te bestuderen, om de waarheid achter de uniciteit van repetitief DNA te ontdekken.

Informatie over eerdere prestaties: een zegen of een vloek?

Karen Stegers-Jager

dr. Karen Stegers-Jager, Institute of Medical Education Research Rotterdam / Maatschappelijke Gezondheidszorg

Vaak hebben beoordelaars al voorinformatie over een student. Deze voorinformatie kan bijdragen aan het leren, bijvoorbeeld door specifieke feedback, maar kan ook leiden tot stigmatisering. Dit project onderzoekt hoe voorinformatie een rol speelt bij individuele beoordelingen en bij beslissingen op basis van meerdere beoordelingen. Daarbij kijken de onderzoekers of dit leidt tot onterechte verschillen in beoordelingen tussen studenten met en zonder migratieachtergrond. Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten en daarmee voor het realiseren van een diverse beroepsbevolking voor onze multiculturele samenleving.

Henk-Jan Boele

De grote impact van de kleine hersenen: de rol van het cerebellum in het ontwikkelingstraject van autisme

dr. Henk-Jan Boele, Neurowetenschappen

Hoe zien de hersencellen eruit van iemand met autisme? Ik wil onderzoeken hoe verschillende genetische oorzaken leiden tot structurele veranderingen in hersencellen en hoe deze leiden tot autistisch gedrag. Ook zal ik ontrafelen in hoeverre de meest voorkomende niet-genetische risicofactor voor autisme, een beschadiging van de kleine hersenen rond de geboorte, verschilt van de genetische vormen. Voor mijn onderzoeksproject zal ik gebruik maken van nieuwe methoden om hersenverbindingen en -activiteit te bestuderen in proefdieren.

Michiel van Gent

Intrinsieke afweer tegen virusinfecties van het zenuwstelsel

dr. Michiel van Gent, Viroscience

Virusinfecties van het zenuwstelsel kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende neurologische schade bij pasgeborenen, ooginfecties die kunnen leiden tot permanente blindheid, en ontstekingen in de hersenen met dodelijke afloop. In dit onderzoek zal worden bepaald hoe zenuwcellen zich bewapenen tegen deze infecties om ervoor te zorgen dat schadelijke virussen niet kunnen binnendringen. Een beter inzicht in deze beschermende processen zal aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën om deze virusinfecties te bestrijden en daarmee ernstige aandoeningen aan het zenuwstelsel te voorkomen.

Edward Visser

De werking van schildklierhormoon in menselijke hersencellen

Prof.dr. Edward Visser, Interne Geneeskunde

Schildklierhormoon is cruciaal voor de hersenontwikkeling bij mensen. Dit multidisciplinaire project bestudeert de werking van schildklierhormoon op ontwikkeling van menselijke hersenen met een combinatie van stamcel technologie en vooruitstrevende beeldvorming, om zo de rol van schildklierhormoon in gezondheid en in ziekte beter te begrijpen.

Laura Zwaan

Samenwerking tussen artsen en computers om betere diagnoses te stellen

dr. Laura Zwaan, Institute of Medical Education Research Rotterdam / Maatschappelijke Gezondheidszorg

‘Computermodellen kunnen huidkanker beter diagnosticeren dan artsen’ is een kop die u in de krant kunt tegenkomen. Computers worden inderdaad steeds beter in het diagnosticeren van ziekten zoals huidkanker. Een samenwerking tussen arts en computer kan het diagnostisch proces aanzienlijk verbeteren, maar het is nog niet duidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien. Dit onderzoek zal daar inzicht in geven.

 

 

 

Lees ook