Covid-19 en nierziekte

Coronavaccin lijkt werkzaam bij groot deel van de nierpatiënten

Het coronavaccin lijkt werkzaam bij vrijwel alle mensen met een ernstig verminderde nierfunctie en dialysepatiënten. Dat blijkt uit de RECOVAC-studies, waaraan het Erasmus MC meewerkte. Toch blijft voorzichtigheid geboden voor nierpatiënten.

Deel
0 likes
Leestijd 1 min
Covid-19_vaccin

Sinds begin dit jaar doet het samenwerkingsverband RECOVAC onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van coronavaccinatie bij nierpatiënten.

Uit de eerste resultaten van de immuunresponsstudie van RECOVAC blijkt dat vrijwel alle mensen met ernstig verminderde nierfunctie antistoffen aanmaken. En bijna alle dialysepatiënten ook. In procenten gemeten was het bijna even hoog als in de gezonde controlegroep.

De hoeveelheid antistoffen varieert wel behoorlijk en is met name bij dialysepatiënten gemiddeld wel wat lager dan bij de controlegroep. Ook maken de nierpatiënten gemiddeld wat minder T-cellen tegen coronavirus aan.

Niertransplantatie

Van de niertransplantatiepatiënten maakt 57 procent antistoffen aan. En bij degenen die wel antistoffen aanmaken, is de hoeveelheid veel minder dan bij de gezonde controlegroep. Van alle nierpatiënten hebben transplantatiepatiënten ook de minste T-cellen tegen het coronavirus.

Ongeacht of iemand veel of weinig antistoffen heeft, adviseert RECOVAC hetzelfde: houd je aan de maatregelen en wees voorzichtig met contacten.

RECOVAC wordt geleid door het UMCG. Vanuit het Erasmus MC zijn MC internist-nefrologen prof. dr. Marlies Reinders, drs. Marcia Kho, transplantatie-immunoloog prof. dr. Carla Baan, en dr. Rory de Vries en dr. Corine Geurts van Kessel van de afdeling Viroscience betrokken.

In een interview van de Nierstichting met prof. Marlies Reinders is meer te lezen over wat de resultaten betekenen voor nierpatiënten en hoe de RECOVAC-studie verder gaat.

Kwetsbare patiënten

RECOVAC is onderdeel van een groot onderzoeksprogramma naar de werking van coronavaccins bij patiënten met een verstoord immuunsysteem, gefinancierd door ZonMw. Onderzoekers van het Erasmus MC zijn betrokken bij verschillende nog lopende onderzoeksprojecten.

Lees ook