Waardegedreven zorg

Kwaliteit van leven oncologiepatiënt leidraad voor behandelingskeuze

Als eerste ziekenhuis ter wereld past het Erasmus MC digitale ‘meedenkende’ vragenlijsten toe om te bepalen wat oncologiepatiënten echt belangrijk vinden. De vragenlijsten zijn volledig geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier en de uitkomsten helpen de patiënt en behandelaar bij de behandelkeuze.

Deel
20 likes
Leestijd 2 min
waardegedreven zorg

Wat voor de ene patiënt een goede oplossing is, kan een schrikbeeld zijn voor de ander. Hoe weet een zorgverlener dat de behandeling het leven ook echt verbetert? Daarom vraagt het Erasmus MC steeds meer patiënten hoe hun kwaliteit van leven is voorafgaand aan en tijdens de behandeling.

Het Erasmus MC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat patiënten, ongeacht hun diagnose, voorafgaand aan hun afspraak vraagt een algemene gezondheidsvragenlijst in te vullen.

Oncologiepatiënten

Sinds oktober wordt in het Erasmus MC een antwoordgestuurde digitale vragenlijst afgenomen bij oncologiepatiënten. Met hetzelfde doel als de algemene vragenlijst, maar veel specifieker gericht op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren na de diagnose kanker. Deze vragenlijst maakt deel uit van het elektronisch patiëntendossier.

Vragenlijst denkt mee

De patiënt krijgt op zijn computer of tablet alleen de vragen die voor zijn individuele situatie van toepassing zijn. Bovendien ‘denkt’ de vragenlijst mee: als iemand antwoordt dat iets veel moeite kost, dan zorgt de vragenlijst voor een passende vervolgvraag. Zegt een patiënt bijvoorbeeld geen pijn te ervaren, dan komen er geen vervolgvragen over pijn in het dagelijks leven.

De resultaten van de vragenlijst worden in het patiëntendossier toegevoegd. De behandelaar weet zo voorafgaand aan de afspraak hoe de patiënt zijn situatie beoordeelt en kan het gesprek in de spreekkamer gerichter voeren.

Verfijnen

Momenteel is de digitale vragenlijst zogenoemd ‘domeinspecifiek’. Dat wil zeggen dat de lijst bij alle kankerpatiënten kan worden ingezet, ongeacht de soort en het stadium van de kanker. In de lijst worden vragen gesteld over bijvoorbeeld pijn, angst en vermoeidheid: symptomen die voor een grote groep patiënten relevant zijn. Uiteindelijk wil het Erasmus MC de vragenlijsten verfijnen en meer ‘aandoeningspecifiek’ maken.

Waardegedreven zorg

Programmaleider Waardegedreven zorg in het Erasmus MC dr. Ingrid Peters is trots. ‘Wat het Erasmus MC heeft neergezet is niet alleen technologisch innovatief maar tevens een enorme stap in de verbetering van de kwaliteit van zorg.’

De vragenlijst is ontwikkeld door de European Organisation For Research And Treatment Of Cancer (EORTC), internationaal gevalideerd en wordt in de oncologische zorg al frequent gebruikt. Het bedrijf dat het afnemen van de vragenlijsten verzorgt, is CHES (ESD).

Meer weten? Lees het artikel ‘Hoe Erasmus MC waardegedreven zorg ziekenhuisbreed implementeert‘.

Lees ook