Gezonde start

Healthy Start: een gezonde start voor elk kind

Hoe kan de ongelijke startpositie van kinderen overbrugd worden? Binnen Healthy Start proberen onderzoekers van het Erasmus MC, de TU Delft en de EUR daar een antwoord op te geven. Op 15 juni werden de eerste stappen gezet om dit initiatief vorm te geven.

Deel
0 likes
Leestijd 1 min
Schoolkinderen zijn blij

Op 15 juni vond de kick-off van Healthy Start plaats. Het initiatief richt zich specifiek op ongelijkheid in startposities van kinderen. Hoe zorg je dat elk kind een gezonde start heeft? En hoe kunnen alle jongeren kansen geboden worden om optimaal hun talenten te ontwikkelen? Healthy Start wil uitgroeien tot een internationale, interdisciplinaire samenwerking waar plaats is voor fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en burgerbetrokkenheid.

Convergentie

Het initiatief komt van Vincent Jaddoe van het Erasmus MC, Eveline Crone van de EUR en Maaike Kleinsmann van de TU Delft. Healthy Start is aangesloten bij de Convergentie, een samenwerking tussen die drie instituten. Binnen de Convergentie hopen ze alle kennis en expertise te vinden die nodig is om de ongelijkheden tussen kinderen aan te pakken. Jaddoe: ‘Je kan alleen iets betekenen als je het samen oppakt. Vanuit het Erasmus MC hebben we de clinici, vanuit de EUR de sociologen en de gedragspsychologen en vanuit de TU Delft de analisten en datawetenschappers.’

Unieke kansen

De virtuele kick-off werd bijgewoond door meer dan 80 onderzoekers. Verschillende afdelingen en onderzoekers van het Erasmus MC zijn betrokken bij het Healthy Start Initiatief. Volgens Jaddoe is dit belangrijk: ‘We willen wetenschappers van verschillende disciplines samenbrengen. Bovendien hebben we met het Sophia Kinderziekenhuis een uniek centrum voor onderzoek naar de meest kwetbare groepen.

‘Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van de onderzoekprogramma’s Generation R en Healthy Pregnancy 4 All, waar we onderzoek doen naar de geboorte, groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. We hopen samen met onze collega’s vanuit de TU Delft en de EUR op een creatieve wijze wetenschappelijke, klinische en maatschappelijke impact te realiseren.’

 

Lees ook