Leefstijl

Erasmus MC opent leefstijlzorgloket

Het Erasmus MC heeft sinds kort een leefstijlzorgloket. Specialisten kunnen patiënten die al onder behandeling zijn in ons ziekenhuis daarheen verwijzen als zij baat hebben bij begeleiding op het gebied van een gezondere leefstijl.

Deel
54 likes
Leestijd 3 min
Beeld leefstijlzorgloket2

Ongezonde leefstijl, roken en overgewicht zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Tot op heden is hier echter weinig aandacht voor in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Het leefstijlzorgloket brengt hier verandering in.

Voorkomen

Initiatiefnemer is hoogleraar Obesitas Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en werkzaam op de afdeling Interne Geneeskunde. ’De zorg staat op dit moment enorm onder druk. Met z’n allen worden we ouder maar wel zieker. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en 14 procent obesitas.’

Wetenschappers weten uit onderzoek dat overgewicht verband houdt met ruim tweehonderd aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. ‘Ook houdt het verband met verschillende vormen van kanker, ernstiger beloop van infecties zoals corona, depressie en onvruchtbaarheid,’ stelt Van Rossum.

Nu zijn we alle – ruim tweehonderd – aandoeningen die worden veroorzaakt of verergerd door obesitas aan het behandelen. Bijvoorbeeld met medicatie of operaties, vervolgt ze. ‘Maar wat we zouden móeten doen, is meer inzetten op zorg gerelateerde preventie. Dat betekent dat we gezonde leefstijl onderdeel maken van de reguliere behandeling.’

Dat laatste hoeft meestal niet in het ziekenhuis plaats te vinden. ‘Maar het ziekenhuis kan wel zorgen voor een goede toeleiding naar leefstijlzorg of sociale hulp dichtbij huis. Dat gebeurt met dit leefstijlzorgloket’, aldus Van Rossum.

Juiste zorg

In het leefstijlzorgloket ontvangen leefstijlzorgcoördinatoren patiënten van afdelingen als Interne Geneeskunde, Cardiologie en Leverziekten. De coördinatoren voeren een intake en metingen uit en gaan vervolgens samen met de patiënt op zoek naar een leefstijlbehandeling die past bij hun wensen en behoeften. Waar mogelijk in de nabije omgeving van hun huis.

Leefstijl integraal onderdeel van de behandeling

Projectleider Eline van Vliet en Liesbeth van Rossum hebben de afgelopen jaren het netwerk van eerstelijns zorgverleners opgebouwd. ‘In de regio Rotterdam hebben we een mooi aanbod aan verschillende leefstijlinterventies. De leefstijlzorgcoördinator zorgt voor een persoonlijke overdracht naar bijvoorbeeld een beweegprogramma, gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), een diëtist, buurtwandelcoach of fysiotherapeut. Ook verwijzing naar het sociaal domein voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening is mogelijk. Het totale plaatje wordt meegenomen’,  legt Eline van Vliet uit.

Schot in de roos

Het loket voorziet in een behoefte, denken Van Vliet en Van Rossum. ‘Voorheen waren onbekendheid met leefstijl, het ontbreken van tijd of het juiste verwijsnetwerk nog drempels om het gesprek aan te gaan met de patiënt in de spreekkamer. Nu kunnen onze artsen laagdrempelig verwijzen naar het leefstijlzorgloket. ‘

Leefstijlzorgcoördinatoren Maaike Zimmerman en Hilgien Ruinemans hebben in de eerste testweken  al een diversiteit aan patiënten gezien op het leefstijlzorgloket en verwezen naar een passende behandeling. Hilgien Ruinemans: ‘Patiënten komen in het gesprek zelf tot inzicht: wat zij kunnen en willen doen aan leefstijl.’

Niemand kiest ervoor overgewicht te krijgen, laat staan ziek te worden door zijn leefstijl, betoogt Ruinemans. ‘Het overkomt je en vervolgens resulteert dat in ziekte en beperkingen. Dan gaat vaak pas de knop om. Helaas betekent dat niet altijd dat iemand de juiste hulp krijgt. Soms resulteert dat in radicale diëten of te intensief sporten met alle gevolgen van dien’, vult Maaike Zimmerman aan. ‘Daarom zijn wij zo ontzettend blij met het leefstijlzorgloket. Daar krijgt de patiënt de juiste handvatten aangereikt.’

Transformatie

De opening van het leefstijlzorgloket is een belangrijke stap in de transformatie van de zorg die nodig is om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. ‘Hoewel de effecten van leefstijl op tal van ziekten al langer bekend zijn, is er nog geen passende vergoeding beschikbaar voor de verwijsfunctie die we nu hebben opgezet in het Erasmus MC. We zijn daarom blij met ons partnership met één van onze grote verzekeraars VGZ, die dit loket mede mogelijk heeft gemaakt‘, aldus Van Rossum.

Het leefstijlzorgloket begint bescheiden. Artsen van acht (sub)specialismen kunnen ernaar doorverwijzen. Op langere termijn hopen Van Rossum en Van Vliet het leefstijlzorgloket voor alle patiënten van het Erasmus MC beschikbaar te stellen en door samenwerking met andere universitair medische centra en ziekenhuizen een netwerk van leefstijlzorgaanbieders met een landelijke dekking te realiseren.

Lees ook