Samenwerking

Europese instellingen strijden samen tegen infectieziekten

In de nieuwe organisatie Ecraid komen onderzoeksinstellingen uit heel Europa samen om infectieziekten te bestrijden. Ook het Erasmus MC is betrokken. ‘Hierdoor kunnen we onderzoeksvragen, juist wanneer elke dag telt, sneller en effectiever beantwoorden.’

Deel
5 likes
Leestijd 3 min
_AAH0254 copy

Ecraid (European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases) is een nieuwe organisatie onder leiding van prof. Marc Bonten van het UMC Utrecht die ervoor gaat zorgen dat onderzoek naar infectieziekten sneller en efficiënter gaat verlopen. ‘Klinische studies worden nog vaak binnen een ziekenhuis uitgevoerd. Daardoor is de onderzoeksgroep beperkt of duurt het lang voordat resultaten beschikbaar zijn. Met Ecraid kunnen we op grote schaal sneller informatie verzamelen en samenwerken’, aldus Erasmus MC-onderzoeker Janko van Beek.

In totaal zijn 2.000 instellingen aangesloten bij Ecraid, verspreid over meer dan 40 landen. 

Initiatiefnemer van het Pandemic and Disaster Preparedness Center (PDPC) prof. Marion Koopmans: ‘Dit is een volgende stap in een lange geschiedenis van samenwerking tussen onze centra en internationale instituten. In Ecraid komt expertise samen van onderzoekers met ervaring op het gebied van antibioticaresistentie en op emerging infections. Door het bundelen van krachten hopen we in de toekomst beter en sneller inzicht te krijgen in de impact en mogelijkheden voor behandeling van bekende en nieuwe infectieziekten. Het Pandemic and Disaster Preparedness Center is erg blij met deze samenwerking.’ 

Neuzen

Een van de speerpunten van Ecraid zijn doorlopende observationele studies, waarbij ziekenhuizen patiënten met bijvoorbeeld luchtwegklachten of gecompliceerde urineweginfecties monitoren. ‘We kunnen onderzoek doen naar virussen en bacteriën over heel Europa’, legt Van Beek uit. ‘En tegelijkertijd bouwen we de benodigde databases, ontwikkelen we een netwerk van experts, en zorgen ervoor dat protocollen en ethische toestemming klaarliggen. Wanneer er dan een infectieziekte opduikt, staan alle neuzen dezelfde kant op.’

Koopmans: ‘We hebben gezien dat het onderzoek naar Covid-19 erg versnipperd was, waardoor het veel langer duurt voordat je conclusies kunt trekken, bijvoorbeeld over bepaalde behandelingen. Door dit internationaal volgens vooraf gemaakte afspraken te doen, verwachten we sneller antwoorden te kunnen geven op belangrijke vragen. Denk aan vragen als: wat zijn de risicofactoren? Hoe lang zijn patiënten besmettelijk? Welke behandeling heeft de beste uitkomst?’  

Werkpakket

De afdeling Viroscience van het Erasmus MC trekt 2 werkpakketten. ‘We onderzoeken hoe je ziekenhuizen kunt voorbereiden op een echt onbekende nieuwe ziekte’, zegt Koopmans. In een van de werkpakketten wordt een zogenaamde doorlopende observationale studie voorbereid, waarbij onbegrepen klachten van mensen met een verminderde afweer worden onderzocht.

Van Beek: ‘Dit komt voort uit ervaringen met bijvoorbeeld norovirus en nu ook Covid-19: mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn niet alleen gevoeliger voor infecties, maar kunnen die ook moeilijker overwinnen. Als zo’n virus langdurig in het lichaam blijft vermenigvuldigen, kunnen varianten ontstaan. Een van de hypotheses bij Covid-19 is dat zo nieuwe virusvarianten zijn ontstaan. Met de observationele studie van Ecraid gaan we verkennen hoe dit soort onderzoek in de toekomst kan worden gedaan zonder veel extra belasting voor de deelnemers. Ook kijken we wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van nieuwe technieken waarbij virussen aan te tonen zijn als ze nog niet eerder ontdekt zijn. Door de internationale samenwerking wordt het een stuk makkelijker om een onderzoeksgroep te genereren die groot genoeg is.’ 

Europees netwerk 

Het Europese netwerk van Ecraid bestaat uit eerstelijnszorgomgevingen (huisartsen), ziekenhuisomgevingen (spoedeisende hulp en intensivecare afdelingen), pediatrische zorgomgevingen, klinische laboratoria en instellingen voor langdurige zorg.  

Lees ook