Onderzoeksfinanciering

Zeven Vidi’s voor het Erasmus MC

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft zeven ervaren onderzoekers van het Erasmus MC een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Met de financiering kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Deel
5 likes
Leestijd 6 min
vidi-amazing

De onderzoekers die de Vidi 2021 krijgen en een korte beschrijving van hun onderzoek staan hieronder.


Dr. Stefan Barakat, Klinische Genetica

Niet-coderend bij epilepsie
Ernstige vormen van epilepsie hebben vaak een genetische oorzaak. In een aanzienlijk deel wordt die oorzaak niet gevonden. Dit onderzoek gaat op zoek naar erfelijke oorzaken buiten de genen zelf, het niet-coderende DNA, met nieuwe technologieën en stamcelmodellen. Het onderzoek zal leiden tot nieuwe kennis over het ontstaan van de ziekte, betere mogelijkheden voor diagnostiek en kan mogelijk bijdragen aan nieuwe behandelingsmethodes.


Fotografie Eelkje Colmjon.

Dr. Romy Gaillard, Kindergeneeskunde

Impact van obesitas op de start van het leven
Obesitas van de moeder, voor en tijdens de zwangerschap, leidt tot een verhoogd risico op hart-en vaatziekten bij kinderen. Het is niet bekend hoe dit ontstaat. Dit onderzoek leert ons hoe obesitas van de moeder de ontwikkeling van de placenta en het embryo in de vroegste fase van het leven beïnvloedt, wat de gevolgen hiervan zijn en welke mogelijke stappen we kunnen nemen om deze nadelige gevolgen te voorkomen.


Dr. Cristina Gontan, Ontwikkelingsbiologie

Verschillen tussen mannen en vrouwen in cognitieve aandoeningen door het X-chromosoom
Mannen en vrouwen hebben een verschillende kans op cognitieve condities. Omdat vrouwen twee X-chromosomen hebben en mannen maar één, moeten vrouwen één X-chromosoom ‘uitzetten’. Hoe dit gaat is niet goed bekend en zou sommige man-vrouw verschillen kunnen verklaren. De onderzoekers gaan dit uitzetten onderzoeken en hopen een verklaring voor de verschillen te vinden.


Dr. Rebekka Schneider, Ontwikkelingsbiologie

Nieren en bloed
Onze nieren en bloed zijn continue in contact met elkaar omdat de nier het bloed filtert. Een belangrijke vraag is hoe dit contact verandert wanneer de nierfunctie afneemt of wanneer bloedcellen zich abnormaal gedragen bij een bloedkanker. Een antwoord is dringend, aangezien patiënten met een verminderde nierfunctie een abnormale bloedproductie hebben en patiënten met bloedkanker een verminderde nierfunctie. Ons doel is het beschermen van de nierfunctie tegen falen bij bloedkanker en het waarborgen van een normale bloedproductie bij nierziekte.


Dr. Miao-Ping Chien, Moleculaire Genetica

Volg de afwijking
Tumoren veranderen in de loop van de tijd. Afwijkingen in chromosomen zijn een belangrijke oorzaak van deze progressieve veranderingen in de aard en samenstelling van cellen waaruit een tumor bestaat. Deze veranderingen kunnen leiden tot therapieresistentie bij bijvoorbeeld glioblastoom, het dodelijkste type hersenkanker. Biofysici ontwikkelen een technologie om zeldzame kankercellen met ernstige chromosomale afwijkingen te identificeren en te bestuderen. Het doel is een betere behandeling van glioblastoom.


Dr. Nitika Taneja, Moleculaire Genetica

Het aanpakken van de chromatineomgeving rond de DNA-replicatievork om tumorcelproliferatie te destabiliseren
Ongereguleerde DNA-replicatie kan een onbeperkt proliferatiepotentieel bieden aan tumorcellen. De mechanismen die DNA-replicatiemachines reguleren, zijn slecht begrepen. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van de specifieke kenmerken van de chromatine-organisatie tijdens replicatie in kankercellen en richt zich op die om instabiliteit van het DNA-replicatieproces in kankercellen te veroorzaken.


Fotografie: Bella Banjanin.

Dr. Aaron Wong, Neurowetenschappen

Horen is meer dan geluid
Het wordt makkelijker om iemand te verstaan als je zijn mondbewegingen kunt zien. Dit is een voorbeeld van multisensorische integratie, wat een belangrijke functie is van onze hersenen. Wetenschappers gaan met behulp van microscopen en elektrische metingen in muizen onderzoeken hoe gehoorsinformatie in de hersenen geïntegreerd wordt met informatie van andere zintuigen.


Over het NWO-Talentprogramma

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 625 onderzoekers een onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 101 gehonoreerd. Ga naar de website voor meer informatie.

Lees ook