Erasmus MC

Hoofdpijndossier ontvangt NWO Vici-beurs

Vandaag even geen hoofdpijndossiers voor onderzoeker Antoinette Maassen van den Brink, maar een NWO Vici-beurs van 1,5 miljoen! De migraine-expert van het Erasmus MC ontvangt de beurs voor haar onderzoek ‘Een hoofdpijndossier vol cardiovasculair risico’. Hiermee kan ze de komende vijf jaar haar onderzoek uitbouwen met de vraag waarom vooral vrouwen migraine krijgen, hoe zij specifiek behandeld kunnen worden en hoe de risico’s op hart- en vaatziekten verkleind kunnen worden.

Deel
1 likes
Leestijd 2 min

Foto: Sacha de Boer

Maassen van den Brink doet al meer dan vijfentwintig jaar onderzoek naar migraine en krijgt daar wereldwijd veel erkenning mee. Zo was Antoinette eergisteren in Amerika om de ‘National Headache Foundation Award’ in ontvangst te nemen, heeft ze de NWO Veni- en Vidi-beurs al op zak en stond ze onlangs in de ‘stoere vrouwen top 80’ van Margriet. Kortom… Antoinette doet het goed en migraine is een aansprekend onderwerp.

Maatschappelijk relevant probleem

“Het is inderdaad een maatschappelijk relevant probleem”, beaamt Antoinette. “Veel mensen hebben migraine en het is een aandoening die niet alleen in het brein plaatsvindt, maar ook effecten heeft in veel andere delen van het lichaam. Zo is migraine een belangrijke cardiovasculaire risicofactor, dat wordt nu pas onderkend. Dat maakt het voor mij wetenschappelijk interessant. Het feit dat migraine een enorme ziektelast is voor de patiënt geeft me een extra stimulans hier onderzoek naar te doen.”

Met de Vici-beurs krijgt Maassen van den Brink 1,5 miljoen euro om haar onderzoeksgroep uit te breiden en onderzoek te doen. Waarom krijg juist jij die beurs toegekend? “Omdat ik onderzoek waarom migraine drie keer zoveel bij vrouwen voorkomt en welke rol hormonen en hart & vaatziekten hierin spelen. Ik verbind basale wetenschap met de kliniek, wat medisch en maatschappelijk belangrijke resultaten oplevert. Ook maak ik gebruik van vernieuwende technieken waarmee we bijvoorbeeld bloedvaten kunnen kweken, wat veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden geeft, ‘vessel on a chip’ heet dat.”

Enorme erkenning

Dit jaar dienden 242 onderzoekers hun onderzoeksproject voor een NWO Vici-beurs in. Uiteindelijk zijn hiervan 32 gehonoreerd, waaronder dit onderzoek van Antoinette. “Dat is geweldig! En een enorme erkenning, want ik ben hier het afgelopen jaar met mijn team heel druk mee geweest. Met het geld ga ik de lopende onderzoekslijn uitbreiden en kan ik investeren in het team en benodigde materialen. Het is een nieuwe stap in het begrijpen en behandelen van migraine. Dus, vandaag is echt wel even een feestje, maar morgen gaan we gewoon weer hard aan de slag!”

Over Vici

De Vici-financiering is bestemd voor excellente, ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Naast de Vici-financiering kent NWO jaarlijks ook de Veni- en Vidi-beurzen aan onderzoekers toe.

Kijk hier voor meer informatie

Lees ook het artikel Migraine, een onderschatte hersenziekte

Lees ook