Erasmus MC

Link Licht gehoorverlies en lagere schoolprestaties

Kinderen met licht gehoorverlies halen minder goede scores op de cito-eindtoets en laten meer gedragsproblemen zien dan jonge tieners die wel goed horen. Dat blijkt uit het grootschalig Generation R onderzoek in Rotterdam.

Deel
1 likes
Leestijd 2 min
shutterstock_303888209

KNO-arts en onderzoeksleider Marc van der Schroeff: “We hebben onderzocht wat licht gehoorverlies voor gevolgen heeft in het dagelijks leven. Over de gevolgen bij kinderen met een gehoorverlies van 16 tot 25 decibel is tot op heden weinig bekend.”

 

Vergelijking

Wanneer de kinderen werden vergeleken, hadden vooral jongens die slechter horen vaker aandachtsproblemen en problemen in de sociale omgang. Zowel jongens als meisjes die slechter horen, scoorden in totaal één tot twee punten lager op de cito-eindtoets dan kinderen met een normaal gehoor. Mogelijkerwijs horen deze kinderen minder van wat hun leerkracht vertelt. Onderzoeker Carlijn le Clercq: “De gevonden effecten zijn klein, maar laten zien dat kinderen met een iets minder goed gehoor daar mogelijk toch al last van hebben. Voor iedere decibel geluidverlies zien we een lagere cito-score. Vooral hoge tonen zorgen ervoor dat een stem moeilijk van omgevingsgeluid is te onderscheiden.” Van der Schroeff: “We kunnen niet met zekerheid zeggen hoe dit komt, daarvoor is meer onderzoek nodig. Le Clercq: “Je kunt je voorstellen dat als je gehoor minder is, je meer moeite moet doen om te kunnen verstaan. Dit kost extra energie in vergelijking tot anderen met een normaal gehoor.”

 

Omgevingsgeluid

“Het luisteren naar een leraar of lerares in de klas op school, is vaak nog uitdagender. In de klas is vaak omgevingsgeluid. Het gevolg is dat je al je energie nodig hebt voor dat verstaan en er minder energie overblijft om geconcentreerd te werken.”

Le Clercq: “We vinden het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van mogelijke gevolgen van een licht gehoorverlies. Wellicht kan het helpen om deze kinderen meer voorin in de klas te zetten. Wanneer je vermoedt dat kinderen moeite hebben op school of met hun concentratie, kan het helpen om deze kinderen extra te ondersteunen of zelfs een keer hun gehoor te testen voordat er zich daadwerkelijk problemen voordoen.”

 

Studie

In totaal werden de gegevens van 4.479 kinderen in de studie gebruikt. Deze kinderen hebben een gehoortest gehad toen ze 9 tot 11 jaar oud waren. Ouders hebben vragen ingevuld over het gedrag van hun kinderen. Daarnaast kon er bij 2.399 kinderen gebruik worden gemaakt van de scores op de cito-eindtoets in groep 8 van de basisschool.
Eerder onderzoek liet zien dat bijna 1 op de 5 kinderen tussen 9 en 11 jaar gehoorverlies heeft. Van matig tot ernstig slechthorende kinderen met een gehoorverlies van 40 tot 60 decibel was al bekend dat ze vaker gedragsproblemen hebben en het soms slechter doen op school dan kinderen die normaal horen.

 

Publicatie

De wetenschappelijke publicatie is online te lezen op de website van tijdschrift JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

 

Generation R

De studie is onderdeel van Generation R. Dit bevolkingsonderzoek volgt de groei, ontwikkeling en gezondheid van Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge volwassenheid.

Meer over Generation R leest u hier.

Lees ook