Microscopie

Grote subsidie voor Optical Imaging Centre Erasmus MC

Erasmus MC neemt deel aan het samenwerkingsverband NL-BioImaging, dat onlangs 15 miljoen euro financiering ontving vanuit Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Voor Erasmus MC is prof. dr. Adriaan Houtsmuller, met Core Facility Optical Imaging Centre aangesloten.

Deel
4 likes
Leestijd 1 min
still-images-GalH2B1024x1024
Opname van levende cellen met daarin fluorescent-gelabelde histoneiwitten die er voor zorgen dat het DNA goed ingepakt in de kern zit. Linksboven twee cellen die net gedeeld zijn en een cel die zich voorbereidt op de deling.

In het bioimaging consortium werken alle Nederlandse UMC’s, universiteiten en een aantal kennisinstituten samen om de microscopie in Nederland naar een nog hoger niveau tillen. De samenwerkingspartners zullen onderling gegevens uitwisselen en gezamenlijk nieuwe microscopen installeren en nieuwe technologieën ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld artificiële intelligentie (AI) om microscopen automatisch aan te sturen.

Adriaan Houtsmuller

De revolutionaire ontwikkelingen in de microscopie maken het mogelijk om processen in levende cellen, organoïdes en kleine diermodellen te begrijpen en bij te sturen. NL-BioImaging-AM gaat geavanceerde technieken en toepassingen voor de microscopie ontwikkelen en integreren. Hierdoor wordt het mogelijk om revolutionaire inzichten in de bouwstenen van het leven te verkrijgen, wetenschappelijke doorbraken te behalen en geavanceerde toepassingen in de maatschappij te realiseren om levensbedreigende ziektes te voorkomen of te genezen.

Houtsmuller: ‘Met de financiering gaan we zorgen voor een nationale, volledig geïntegreerde, geavanceerde microscopie-infrastructuur met het uiteindelijke doel het functioneren én disfunctioneren van onze lichaamscellen beter te begrijpen en zo ziektes beter te kunnen bestrijden.’

Lees ook