Traumatologie

Veel of weinig zuurstof? That’s the question

Moet je zwaar gewonde patiënten na een ongeval veel zuurstof geven, of juist zo weinig mogelijk? Studies spreken elkaar tegen, en dus doet het Erasmus MC mee aan een internationaal onderzoek om deze vraag te beantwoorden.

Deel
14 likes
Leestijd 2 min
Rotterdam,,Holland,-,September,5:,Demonstration,Of,Handling,Of,Car

De TRAUMOX2 studie is een initiatief van de afdeling anesthesiologie van het Rigshospitalet in Kopenhagen, van de onderzoeksgroep van prof. Jacob Steinmetz om precies te zijn. Deze onderzoeksgroep heeft al veel studies verricht naar de effecten van zuurstof bij gewonde patiënten.

Niet in lijn

De uitkomsten van deze studies zijn echter niet allemaal in lijn met elkaar en spreken elkaar soms zelfs tegen, zegt traumachirurg Mark van Vledder, die de studie namens het Erasmus MC coördineert. ‘Er zijn studies die een negatief effect toeschrijven aan hoge concentraties zuurstof in de inademingslucht bij zwaar gewonde patiënten. Er zou meer kans zijn op longproblemen en overlijden. Dit kennen we ook van andere patiëntenpopulaties.’

Maar er zijn ook studies die laten zien dat een láge hoeveelheid zuurstof in de inademingslucht een hogere kans op overlijden geeft bij deze categorie patiënten. ‘Bovendien schrijven de ATLS-richtlijnen* nog steeds voor dat iedere gewonde patiënt een hoge dosering zuurstof toegediend moet krijgen. Er is dus nog onvoldoende duidelijkheid over dit onderwerp.’

Twee groepen

Om deze reden is de TRAUMOX2 studie bedacht. ‘In deze studie gaan we de komende tijd onze ernstig gewonde traumapatiënten in twee groepen verdelen. De ene groep krijgt wat we noemen liberaal zuurstof, zoals dat in de ATLS-richtlijnen staat. Ze krijgen een hoge hoeveelheid zuurstof, via zuurstofmasker of na intubatie, zodat er altijd een perifere zuurstofsaturatie meetbaar is van 98 procent of hoger.’

De andere groep krijgt restrictief zuurstof toegediend. ‘Zij krijgen alleen extra zuurstof via een zuurstofmasker of na intubatie totdat er een perifere saturatie van minimaal 94 procent is bereikt.’

Om een duidelijk effect te meten, is een grote onderzoekspopulatie nodig. Daarom heeft het Rigshospitalet hulp gezocht in het buitenland. Er doen tot dusver vijf ziekenhuizen mee aan de TRAUMOX2 studie: drie Deense traumacentra, één Duits traumacentrum én sinds deze maand dus ook het Erasmus MC.

Van Vledder hoopt dat meer ziekenhuizen zullen aansluiten, en denkt zelf 150 tot 200 traumapatiënten mee te laten doen. ‘We hopen dat we, dankzij de grootte van de groep patiënten, effect gaan zien. We hopen dan te kunnen vaststellen dat een restrictief zuurstofbeleid veilig kan worden uitgevoerd en dat dit betere uitkomsten oplevert voor de patiënt. Als dat het geval is, kunnen we het opnemen in de internationale ATLS-richtlijnen.’

Veel zorgverleners

De TRAUMOX2-trial is een bijzondere studie. Het onderzoek wordt gecoördineerd en uitgevoerd door medewerkers van de afdelingen anesthesiologie en traumachirurgie. ‘Maar zwaar gewonde patiënten worden in korte tijd op veel verschillende plekken en door veel zorgverleners gezien en behandeld’, schetst Van Vledder.

‘Buiten het ziekenhuis door het mobiel medisch team, ín het ziekenhuis op de spoedeisende hulp, de operatiekamer, IC en verpleegafdelingen. Verschillende artsen en verpleegkundigen uit het ziekenhuis zijn dus bij de behandeling betrokken. We vragen de medewerkers van deze afdelingen om ons te helpen bij het uitvoeren van de studie. Dat maakt de organisatie complex, maar ook heel erg leuk. We zijn erg dankbaar voor alle hulp.’

*Advanced Trauma Life Support

Lees ook