Samenwerkingsverband

Nieuwe hoogleraren en lectoren Medical Delta benoemd

Negen nieuwe Medical Delta hoogleraren en twee lectoren zijn geïnaugureerd tijdens de Medical Delta Conference op 14 november 2023. Het samenwerkingsverband van universiteiten en hogescholen presenteerde er de plannen voor een nieuwe meerjarenprogrammering die directe aansluiting zoekt met de actuele uitdagingen in de gezondheidszorg.

Deel
5 likes
Leestijd 6 min
inauguratie-2023

De benoeming van Medical Delta hoogleraren en lectoren onderstreept de samenwerking van de bij Medical Delta aangesloten universiteiten en hogescholen op het gebied van innovatie en gezondheid.

Van of bij Erasmus MC zijn vijf Medical Delta hoogleraren benoemd. Zij hebben zich met hun onderzoek en in hun werk bewezen als verbinders tussen wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap en praktijk. Met hun aanstelling krijgen ze daar niet alleen erkenning voor, ze treden ook als ambassadeur op voor verdergaande samenwerking op het gebied van health & technology.

Medical Delta benoemt jaarlijks hoogleraren tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Voor hun benoeming krijgen zij twee of meer aanstellingen bij de negen aangesloten academische instellingen en hogescholen en nemen zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband.

Prof. dr. ir. Jan-Carel Diehl (TU Delft, Erasmus MC) – hoogleraar Design for Inclusive Sustainable System Intervention bij TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Diehl doet onderzoek naar ontwerpen voor inclusieve duurzame systeeminterventies, waaronder vergroening van de gezondheidszorg, en is een aanjager binnen Medical Delta’s onderzoek naar de verduurzaming van de zorg. Vanuit TU Delft heeft hij een nauwe samenwerking opgebouwd met de afdeling Intensive Care van het Erasmus MC, met duurzaamheid als hoofdonderzoek. Ook neemt hij deel aan het interdisciplinaire Medical Delta/LDE Thesis Lab ‘Sustainable Healthcare’. Niet alleen inhoudelijk is hij een belangrijke speler, ook zijn visie en didactische vaardigheden worden erkend.

Prof. dr. John van den Dobbelsteen (TU Delft, LUMC, Erasmus MC) – hoogleraar Medical Process Engineering aan de TU Delft. Van den Dobbelsteen richt zijn onderzoek op het verbeteren van de interactie tussen operatiepersoneel en medische technologie. Hij is opleidingsdirecteur Klinische Technologie, de gezamenlijke opleiding van de TU Delft, LUMC en Erasmus MC en heeft in die hoedanigheid ook bij het Erasmus MC en het LUMC een aanstelling, Daarnaast is hij consortium leader bij het Medical Delta Living Lab OnderzoeksOK en consortiumlid bij de wetenschappelijke programma’s Medical Delta Institute of Fetal & Neonatal Care en Medical Delta NIMIT: Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques.

Prof. dr. Annette van der Helm-van Mil (LUMC, Erasmus MC) – hoogleraar reumatologie, in het bijzonder vroege artritis. Van der Helm is internist en reumatoloog bij het LUMC. Daarnaast is zij hoogleraar op de afdeling reumatologie van het Erasmus MC. Om vroege detectie te bewerkstelligen heeft zij de patiëntenzorg in het LUMC, het Erasmus MC en omliggende ziekenhuizen zo ingericht dat mensen die op weg zijn naar het ontwikkelen van reumatoïde artritis (RA) voorrang krijgen en worden gevolgd in cohortonderzoek. Hierin wordt de waarde van verschillende technieken onderzocht. Haar doel is om in samenwerking met verschillende disciplines binnen Medical Delta innovatieve methoden te genereren om de vroege detectie van RA toegankelijk en ‘beheersbaar’ te maken en zo een kostenefficiënte implementatie in de klinische praktijk mogelijk te maken.

Prof. dr. Luc van der Laan (Erasmus MC, TU Delft) – hoogleraar Regeneratieve Geneeskunde van de lever, onderzoek naar de constructie van levers en het maken van mini-levertjes van stamcellen om ziekten te kunnen bestuderen. Van der Laan is hoofd van het Laboratorium voor Experimentele Transplantatie en Darmchirurgie (LETIS). Hij werkt op de afdeling Heelkunde van het Transplantatie Instituut van het Erasmus MC. Als Medical Delta hoogleraar bij het Erasmus MC met een extra aanstelling bij de TU Delft gaat hij nauw samenwerken met onder andere Medical Delta hoogleraren prof. dr. Amir Zadpoor en prof. dr. Gijsje Koenderink en met onderzoekers van Universiteit Leiden en het LUMC. Professor Van der Laan is Scientific Leader bij het wetenschappelijke programma Medical Delta Regenerative Medicine 4D: Generating complex tissues with stem cells and printing technology.

Prof. dr. Meike Vernooij (Erasmus MC, TU Delft) – hoogleraar Population Imaging bij Erasmus MC en doet onder meer bevolkingsonderzoek naar het ontstaan van neurologische ziekten zoals beroerte en dementie en het voorkomen hiervan. Hiervoor gebruikt ze MRI-beelden verkregen vanuit de Rotterdam Study bij onderzoek naar leeftijdsgebonden hersenveranderingen. Vernooij heeft als doel de samenwerking tussen het Erasmus MC en de TU Delft op haar vakgebied te versterken en verder uit te bouwen, bij voorkeur in gezamenlijke projecten. Ook wil ze een bijdrage leveren aan het bepalen van beleid en visie in de Medical Delta-instellingen, onder meer op het gebied van talentondersteuning en -ontwikkeling. Vooral haar nauwe samenwerking met de afdeling Imaging Physics TU Delft helpt bij het vinden van (klinische) oplossingen en implementatietrajecten. Vernooij is Scientific Leader bij het wetenschappelijke programma Medical Delta Diagnostics 3.0: Dementia and stroke en consortiumlid van het wetenschappelijke programma METABODELTA: Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta.

Wicked problems

Personeelstekorten, een toenemende zorgvraag, zorgsystemen die vastlopen: op steeds meer gebieden is het voorspelde ‘zorginfarct’ inmiddels voelbaar. Veel uitdagingen in de gezondheidszorg hebben de kenmerken van wicked problems: complexe problemen die niet één oorzaak hebben, maar verschillende oorzaken die met elkaar in verband staan.

‘Hier is dus ook niet één oplossing voor’, zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. ‘Je ziet dat bijvoorbeeld innovaties heel goed bedacht lijken, maar niet goed aansluiten op praktijkbehoeften. We zullen nog nadrukkelijker op zoek moeten naar brede samenwerkingen om passend te innoveren en succesvol te implementeren om daarmee de meest urgente vraagstukken in de gezondheidszorg helpen op te lossen.’

Lees verder op de website van Medical Delta.

Lees ook