Infectiepreventie

Eenbedskamers zorgen voor minder besmettingen met bacteriën

Het gebruik van eenbedskamers met eigen sanitair maakt een ziekenhuis microbiologisch veiliger. Uit het promotieonderzoek van Anja van der Schoor blijkt dat er bij gebruik van eenbedskamers veel minder besmettingen met of verspreiding van Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) optreden. Dit komt vooral doordat patiënten minder verplaatst worden als zij op een eenbedskamer verpleegd worden, en doordat er minder BRMO – zoals de ziekenhuisbacterie MRSA – in de omgeving van de patiëntenkamer gevonden worden.

Deel
18 likes
Leestijd 2 min
Anja van der Schoor
Anja van der Schoor

Op 18 mei 2018 verhuisde het Erasmus MC van een oud ziekenhuisgebouw met voornamelijk twee- en vierpersoonskamers en gedeelde badkamers naar een nieuw ziekenhuisgebouw met 100 procent eenbedskamers en privébadkamers. Een unieke situatie waar Van der Schoor dankbaar gebruik van maakte. Niet eerder waren de omstandigheden zo gunstig voor onderzoek naar ‘voor en na’, zoals de promovendus het verwoordt. Van der Schoor: ‘We beschikken over een schat aan gegevens van vóór 2018 en konden de nieuwe gegevens vergaren in een compleet nieuwe setting.’

Microbiologisch veiliger

De metingen die Van der Schoor en collega’s hebben gedaan spreken voor zich. Uit het onderzoek blijkt dat verspreiding van of besmetting met Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO), zoals de ziekenhuisbacterie MRSA, bij gebruik van eenpersoonskamers significant minder zijn. Dit komt vooral doordat patiënten minder verplaatst worden als zij op een eenbedskamer verpleegd worden, en doordat er minder BRMO in de omgeving van de patiëntkamer gevonden worden.

Het gebruik van eenbedskamers met eigen sanitair maakt een ziekenhuis microbiologisch veiliger. Van der Schoor: ‘Wij raden architecten aan om bij toekomstige ziekenhuizen alleen eenbedskamers te tekenen in hun ontwerp. Daarnaast raden wij met klem aan dat architecten nauwer samenwerken met artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie, artsen, verpleegkundigen en facilitair medewerkers, inclusief schoonmaakpersoneel. Door de verschillende expertises te combineren kan gezorgd worden dat het toekomstige ziekenhuis zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.’

Helende omgeving

De overgang van twee- en vierpersoonskamers naar eenbedskamers was onderdeel van het creëren van een helende omgeving. Een belangrijk aspect van een helende omgeving is infectiepreventie.  Van eenbedskamers werd verwacht dat deze positieve gevolgen zouden hebben voor infectiepreventie. De verwachting was dat patiënten minder BRMO op zouden lopen, onder andere doordat er geen direct contact meer met kamergenoten is. Dat blijkt dus inderdaad zo te zijn.

Ook was de verwachting dat patiënten minder verplaatst zouden worden, omdat het introduceren van 100 procent eenbedskamers veel verplaatsingen onnodig maakt, zoals verplaatsen voor contactisolatie of voor sociale indicaties. Daarnaast was de verwachting dat de omgevingscontaminatie met BRMO lager zou zijn in de eenbedskamers. Ook dat blijkt het geval.

Altijd eenbedskamers

Momenteel werkt Van der Schoor bij GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden voor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid Holland (AWPG NZH), als kwartiermaker Infectieziektenbestrijding en is zij programmacoördinator binnen het landelijk Consortium Academisch Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten (CAPI).

Voorafgaand aan de promotie van Van der Schoor op 24 oktober organiseerde Erasmus MC een symposium met als titel Hoe bouw je aan een veilig en aangenaam ziekenhuis voor patiënt en medewerker, lessen vanuit de Programma Evaluatie Ons Nieuwe Erasmus MC.

Lees ook