Coverstory

Rapportcijfer patiëntenervaring tijdens coronacrisis: 8.6

Patiënten waardeerden het Erasmus MC in de periode van 10 februari tot en met 21 mei 2020 gemiddeld met een 8.6.

25 likes
Leestijd 1 min

Hero alt/video title

Rotterdam, 18 januari 2019 -Fotografie Website Erasmus MCFoto: Phil Nijhuis

Dit blijkt uit de analyse van de patiëntenervaringsmonitor (PEM). Het gemiddelde rapportcijfer bestaat uit zowel de ervaringen van patiënten die in deze periode opgenomen zijn geweest in de kliniek (8.6) als die fysiek een polikliniekafspraak hebben gehad (8.6). De waardering van de patiënten ligt hiermee nagenoeg gelijk met de periode vóór corona (begin 2020) en zelfs iets beter dan in 2019.

 

Complimenten

De coronacrisis heeft veel impact gehad op patiënten en het zorgpersoneel. Patiënten hebben een grote waardering voor de inzet van het zorgpersoneel. Uit de open antwoorden blijkt dat patiënten zien dat zorgverleners alles doen om goed voor hen te zorgen.

 

Ondanks corona zijn de afspraken voor die dag geweldig uitgevoerd. Niets was te veel, de verleende zorg was als een warme deken.

 

Communicatie

Ook wordt er vol lof gesproken over de rust en professionaliteit binnen het Erasmus MC tijdens de coronacrisis. Daarnaast hebben patiënten ervaren dat er in het ziekenhuis goed wordt opgelet op de patiëntveiligheid rond het coronavirus. De communicatie gedurende de coronaperiode wordt positief beoordeeld. Patiënten waardeerden juist in deze onzekere periode de rol die het Erasmus MC in de media heeft genomen.

 

Verbeterpunten

Naast de complimenten zijn er ook verbeterpunten genoemd. Voornamelijk in de beginperiode hadden patiënten zorgen over de effecten van het coronavirus op de continuïteit en veiligheid van hun behandeling. Er is ook een groep patiënten die heeft aangegeven juist ook in het begin van de coronacrisis vragen te hebben over de hygiëne en voorzorgsmaatregelen. De afdeling Kwaliteit & Patiëntenzorg bespreekt deze verbeterpunten met de Raad van Bestuur, waarna er afspraken worden gemaakt om de vragen en zorgen te verminderen.

 

Verder onderzoek

Deze PEM geeft geen informatie over de ervaringen van patiënten die consulten op afstand kregen. In de komende maanden wordt daar verder onderzoek naar gedaan.