Erasmus MC

Studie naar impact leefstijl op leven reumapatiënt

De afdeling Reumatologie van het Erasmus MC onderzoekt in samenwerking met Voeding Leeft en ReumaNederland of een gezonde leefstijl een positieve invloed heeft op het dagelijks leven van driehonderd reumapatiënten.

Deel
10 likes
Leestijd 2 min
Beeld-studie-Reuma-en-Gezonde-Leefstijl

Deze 300 reumapatiënten gaan een leefstijlprogramma volgen dat in totaal 24 maanden duurt. Tijdens deze periode zal reumatoloog dr. Pascal de Jong , via vragenlijsten, bekijken of de leefstijlinterventie een gunstig effect heeft op verschillende aspecten van hun leven, én of ze de gezonde leefstijl kunnen volhouden.

Drie groepen

De driehonderd patiënten zijn verdeeld over drie groepen. Er is een groep met artrose, in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd en een groep met fibromyalgie, in de volksmond: weke delen-reuma. De derde groep heeft reumatoïde artritis, ook wel bekend als chronische gewrichtsontsteking.

De patiënten worden bij het aannemen van de gezonde leefstijl gedurende drie maanden intensief begeleid en gecoacht door Voeding Leeft, gevolgd door een facultatief te volgen nazorg- en inspiratietraject van 21 maanden.

‘In het programma staan vier pijlers centraal, namelijk voeding, beweging, ontspanning en slaap’, vertelt De Jong. ‘Daarnaast krijgen deelnemers handvatten aangereikt om een nieuwe, gezonde leefstijl te implementeren in hun leven, en hun gezondheidsvaardigheden te vergroten. Wat mijn inziens ook uniek is, is dat het programma volledig online wordt gegeven.’

De deelnemers worden persoonlijk begeleid door coaches van Voeding Leeft. Ook worden ze via Voeding Leeft met elkaar verbonden in een online community, zodat zij elkaar tips kunnen geven, elkaar kunnen stimuleren, met elkaar chatten, recepten uitwisselen.

‘Na drie maanden volgt het nazorgtraject om de gedragsverandering te verduurzamen. Tijdens het nazorg- en inspiratietraject worden er regelmatig online bijeenkomsten georganiseerd, maar minder frequent dan de eerste drie maanden. Deze bijeenkomsten zijn bovendien optioneel. De deelnemer beslist zelf of het nodig is of niet, al dan niet op advies van het begeleidingsteam.’

Zorggebruik

De Jong gaat de patiënten twee jaar lang volgen. Bij de start van de studie meet hij hoe de patiënten er vlak vóór de leefstijlverandering voor staan. Hoe steken ze in hun vel, hoe vaak hebben ze klachten en hoe ernstig zijn die? Welke medicijnen gebruiken ze en hoeveel? Hoe beoordelen ze de kwaliteit van hun leven? Zijn ze aan het werk en zo ja, is er veel ziekteverzuim of zijn ze minder productief? En: hoe is hun zorggebruik? Gaan ze vaak met klachten naar de dokter?

‘Na één maand en vervolgens na drie en zes maanden stellen we de vragen nogmaals’, vertelt De Jong. ‘We willen dan bekijken welke effecten de leefstijlinterventie heeft gehad op al die aspecten van hun leven. Omdat we ook willen weten of zo’n interventie ook effecten heeft op de lange termijn, stel ik dezelfde vragen na twaalf, achttien en 24 maanden nóg een keer.’

Rustiger

De Jong hoopt dat de gezonde leefstijl een gunstige invloed heeft op het dagelijks leven van patiënten met een reumatische aandoening. Bij de groep van patiënten met reumatoïde artritis, die hij voornamelijk op de poli ziet, hoopt hij ook dat het een effect zal hebben op de ziekteactiviteit. ‘Ik hoop dat de leefstijlinterventie een positieve invloed zal hebben op de activiteit van de ontstekingen, dat het ziektebeeld er rustiger van wordt. Dat zou kunnen betekenen dat ze minder medicatie nodig hebben, wat om diverse redenen gunstig is.’

De belangstelling voor de studie was enorm, weet De Jong. ‘Binnen enkele weken nadat ReumaNederland de studie aankondigde, hadden we 300 deelnemers. Het project is op 21 januari feestelijk gelanceerd, met (vanzelfsprekend) een online startmoment.

Kader

Voeding Leeft is een organisatie die samen met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma’s ontwikkelt en exploiteert. De programma’s zijn bedoeld voor iedereen die zijn gezondheid wil verbeteren.

Eerder boekte Voeding Leeft succes met patiënten met Diabetes 2: van de ruim 2500 deelnemers gebruikt 28 procent geen diabetesmedicatie meer. Gemiddeld bereikten de deelnemers 7 kilo gewichtsverlies.

Lees ook