Samenwerking België – Nederland

Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol?

Internist-endocrinologen Hans Hofland en Wouter de Herder starten samen met het Belgische ziekenhuisnetwerk NETwerk een onderzoek naar het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor die niet hormonaal actief is. Voor hun onderzoek ontvangen de onderzoekers een subsidie van 2,7 miljoen euro van BeNeFIT.

Deel
23 likes
Leestijd 1 min
_ALG9494
Hans Hofland (links) en Wouter de Herder

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn zeldzame tumoren die ontstaan in het neuro-endocriene systeem, een netwerk van cellen die verspreid zijn over het hele lichaam. NET kunnen overal in het lichaam voorkomen, maar worden vooral aangetroffen in het maagdarmstelsel.

Huidige therapie

Mensen met deze NET die niet meer genezen kan worden, krijgen meestal hormoontherapie met somatostatine analogen als eerste behandeling. De behandeling wordt gewoonlijk levenslang doorgezet bij hormonaal actieve NET. Het is momenteel onduidelijk of het ook zinvol is om bij patiënten met een hormonaal niet-actieve NET de behandeling met hormoontherapie door te zetten tijdens tweedelijnstherapie (peptide receptor radionuclide therapie of doelgerichte therapie) als er tumorgroei is.

Nut hormoontherapie

Daarom richt het nieuwe onderzoek genaamd SAUNA, zich op het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor van de maag, darm of alvleesklier die niet hormonaal actief is. Hans Hofland: ‘Deze Belgisch-Nederlandse samenwerking is uniek. SAUNA moet aantonen of het continueren van hormoontherapie voor patiënten met een NET tijdens tweedelijnstherapie tumorgroei tegengaat en kwaliteit van leven verbetert. Daarnaast kijken we naar de kosten, de overleving en de bijwerkingen.’

Het onderzoek gaat 10 jaar duren. Het project wordt gecoördineerd door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Er doen twintig ziekenhuizen uit België en Nederland mee.

BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is een competitief financieringsprogramma voor zorgprofessionals om grote, multicentrische, gerandomiseerde klinische studies mogelijk te maken om belangrijke gezondheidsvragen te beantwoorden. Het programma is een samenwerking tussen 2 financiers, het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, die deze gezamenlijke call sinds 2018 financieren.

Lees ook