Katheterbehandeling herseninfarct

Van studie naar standaard

De MR CLEAN-studie heeft de acute behandeling van herseninfarcten drastisch veranderd. De katheter-aanpak is nu de standaard.

Deel
1 likes
Leestijd 3 min
bloedprop in hersenen
Illustratie: Grand Foulard

Vóór MR CLEAN bestond de behandeling na een herseninfarct uit de toediening van een medicijn dat het bloedstolsel oploste. Een methode die niet zonder gevaar is: 6% van de patiënten krijgt door de toediening bloedingen. Bovendien leidt die methode slechts bij 10% tot herstel.

Wat is een herseninfarct?

Bij een herseninfarct of beroerte (Engels: stroke) wordt een slagader in de hersenen door een bloedstolsel afgesloten. Daardoor wordt de aanvoer van bloed en zuurstof geblokkeerd. Het achterliggend hersenweefsel valt uit en kan zelfs afsterven. Als de patiënt niet tijdig wordt behandeld ontstaat er blijvende hersenschade. Spraakstoornissen en verlamming zijn vaak het gevolg. Zonder snelle behandeling raakt bijna de helft van de patiënten zwaar gehandicapt.

Stent

Bij de katheter-methode wordt via een prik in de lies een katheter naar binnen geleid. Met behulp van computed tomography angiography(CTA), een techniek waarmee afsluitingen in bloedvaten nauwkeurig in beeld kunnen worden gebracht, wordt de voerdraad van de katheter door het stolsel geprikt. Zodra dat is gebeurd, ontvouwt zich een stent die het bloedvat openhoudt. Bij het terugtrekken van de katheter, wordt de stent met daarin het stolsel afgevoerd en is het bloedvat weer vrijgemaakt. Deze methode is nu de standaard voor patiënten met een ernstig herseninfarct.

Betere kwaliteit van leven

Neuroloog prof. dr. Diederik Dippel was coördinator van MR CLEAN: “De resultaten zijn indrukwekkend. De patiënten hebben bij deze nieuwe methode minder hersenschade en minder neurologische klachten. Maar het allerbelangrijkste aspect is hun functioneren in de maatschappij. Ook daar waren de resultaten veel beter dan met de oude methode. Handelingen in het dagelijks leven, zoals lopen en aankleden, gaan beduidend beter. Met onze methode kan een leven met ernstige beperkingen vaker worden voorkomen.”

Wat is MR CLEAN?

MR CLEAN staat voor: Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands. Zestien ziekenhuizen deden aan de studie mee. Het Erasmus MC, het AMC in Amsterdam en het Maastricht UMC+ coördineerden het onderzoek.

De bevindingen werden gepubliceerd in een gezaghebbend wetenschappelijk tijdschrift, the New England Journal of Medicine, en kregen wereldwijd veel media-aandacht, onder andere in The New York Times en The Wall Street Journal.

 

Beste beentje voor

Steeds meer patiënten met een herseninfarct worden vanuit de regio snel naar het Erasmus MC doorverwezen voor deze behandeling. Interventie-neuroradioloog dr. Adriaan van Es: “Eind 2018 werd de grens van 200 ingrepen per jaar gepasseerd. We verwachten dat een verdere groei naar 250 behandelingen in 2019 mogelijk is. Het is echt teamwork. Vanaf het moment van binnenkomst op de Spoedeisende Hulp tot en met de opname op de afdeling Neurologie zet elke medewerker zich in. Verpleegkundigen, laboranten, arts-assistenten, neurologen en radiologen: iedereen zet zijn beste beentje voor om de behandeling zo snel mogelijk na aankomst van de patiënt uit te voeren. Een snelle behandeling is namelijk essentieel: hoe eerder de behandeling wordt gestart, hoe minder klachten.”

Verder verbeteren

Dippel: “We werken continu aan het verbeteren van de behandeling van onze patiënten, door baanbrekend onderzoek, implementatie van nieuwe technieken, en door patiënten te vragen naar hun ervaringen en waarderingen.”

Lees hier meer over de MR CLEAN studie.

Lees ook