Erasmus MC

Resultaten levertransplantatie na euthanasie zijn goed 

Een lever die wordt gedoneerd na euthanasie laat zich net zo goed transplanteren als een lever die wordt gedoneerd na een ‘gewoon’ sterfgeval. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Marjolein van Reeven, verbonden aan de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC.

Deel
0 likes
Leestijd 2 min

Beeld: Shutterstock

Van Reeven zocht uit wat de uitkomsten zijn  van levertransplantaties in Nederland en België met levers die zijn gedoneerd na euthanasie. Het overlijdensproces –onder meer het overlijden na toediening van dodelijke middelen- lijkt geen invloed te hebben op de resultaten van de levertransplantatie. Ze publiceert haar resultaten 5 augustus in het tijdschrift Jama Surgery.

“Dit onderzoek is voor mij bijzonder”, legt Van Reeven uit. “Het gaat om een groep donoren en nabestaanden die bereid is om een zeer emotionele gebeurtenis als euthanasie in het ziekenhuis te laten gebeuren, om belangeloos organen te kunnen doneren. Ik vind dat een groot gebaar van naastenliefde.” De euthanasie moet plaats vinden in het ziekenhuis omdat uitname van organen zo snel mogelijk na het overlijden dient plaats te vinden, uiterlijk binnen dertig minuten.

Schaarste

Het doneren van organen na euthanasie leidt tot een toename van het aantal te transplanteren organen, hetgeen zeer belangrijk is in tijden van aanhoudende schaarste. Dat de uitkomst van levertransplantatie na euthanasie even goed zijn als resultaten na een ‘gewoon’ overlijden, is dan ook een belangrijke bevinding voor mensen die wachten op een levertransplantatie.

In de landelijke richtlijn orgaandonatie na euthanasie staat uitgebreid beschreven hoe een procedure van Orgaandonatie na Euthanasie (ODE) in zijn werk dient te gaan. Daarbij wordt de klemtoon gelegd op het zo veel mogelijk gescheiden houden van de euthanasie enerzijds en de orgaandonatie anderzijds.

Hart

Tussen 2012 en nu hebben in Nederland 67 ODE-procedures plaats gevonden. Van een persoon die zijn/haar organen doneert na euthanasie, kunnen de volgende organen worden gebruikt: longen, lever, nieren en alvleesklier. De verwachting is dat in 2021 ook het hart van deze donoren kan worden getransplanteerd.

In 2012 heeft voor het eerst in Nederland een persoon zijn/haar organen gedoneerd na euthanasie. Een patiënt die euthanasie ondergaat, is per definitie niet hersendood. Dit betekent dat orgaandonatie na euthanasie wordt gerekend tot de categorie ‘overlijden na een circulatiestop’, ook wel donation after circulatory death (DCD) genoemd. Stelde in 2012 één donor zijn organen ter beschikking na euthanasie, inmiddels stijgt dit aantal donoren gestaag. In 2019 werden veertien ODE-procedures uitgevoerd.

Geen patiënten met kanker

Mensen die een euthanasieverzoek hebben ingediend vanwege kanker, komen niet in aanmerking voor orgaandonatie na euthanasie. Weefseldonatie na euthanasie is ook mogelijk, maar niet als de potentiële donor een zogeheten neurodegeneratieve aandoening heeft, zoals ALS, Parkinson, MS en Alzheimer.

De uitkomsten van orgaandonatie na euthanasie werden al eerder op kleine schaal onderzocht. De studie van Van Reeven zet de gegevens van ODE-procedures van België én Nederland op een rij.

 

 

  

 

Lees ook