Samenwerking

Nieuw kenniscentrum voor werkgerelateerde longaandoeningen

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC werken samen in een nieuw kenniscentrum voor werkgerelateerde longaandoeningen, WEL-010 (Werk en Longen 010) genaamd. Het doel is om patiënten met longklachten of longziekten, waarvan vermoed wordt dat die worden veroorzaakt door hun werk, zo goed mogelijk te helpen.

Deel
8 likes
Leestijd 3 min
lassen longziekte

Het nieuwe kenniscentrum WEL-010 is van groot belang, want het probleem van werkgerelateerde longziekten is zeer omvangrijk. In tal van beroepen komen namelijk werknemers in aanraking met irriterende of schadelijke stoffen die klachten van de longen kunnen veroorzaken. Jaarlijks sterven zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 700 door longaandoeningen die zijn veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk. Er is dus een grote urgentie om deze patiënten te helpen.

De relatie tussen diagnose en werk

Mensen met longklachten kunnen na verwijzing terecht bij WEL-010 voor diagnostisering, behandeling en advisering over werkgerelateerde longziekten. Tevens zal gekeken worden of nadere diagnostiek of behandeling in onderzoeksverband een optie is. In het kenniscentrum werken longartsen, verpleegkundig specialisten, een arbeidshygiënist, een bedrijfsarts en een allergoloog/klinisch immunoloog samen.

Het team van WEL-010

Als de relatie tussen longklachten en het werk waarschijnlijk wordt geacht, kunnen er in het WEL-010 kenniscentrum longfunctiemetingen op de werkplek, longfunctiemetingen in ‘acute’ situaties en allergologisch onderzoek worden verricht om de relatie met het werk aan te tonen. Door een werkplekonderzoek kan een arbeidshygiënist eventuele risicofactoren in kaart brengen en worden eventueel blootstellingsmetingen verricht. Dat is niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook van diens collega’s die mogelijk aan dezelfde stoffen worden blootgesteld.

WEL-010 geeft elke patiënt uiteindelijk een behandelingsadvies op maat en streeft ook samen met de patiënt naar gezonde werkomstandigheden. Indien nodig wordt contact opgenomen met de eigen bedrijfsarts, huisarts of leidinggevende om de eventuele noodzakelijke maatregelen en het advies te realiseren.

Dit zeggen patiënten

‘Ik zat met veel vragen over mijn werk en gezondheid. Het feit dat mijn probleem zo serieus wordt opgepakt door het kenniscentrum, geeft me veel rust en vertrouwen.’

‘Ik vind het lastig: mijn werk als stukadoor is mijn passie. Maar nu blijkt dat ik er misschien mee moet stoppen. Het was daarom fijn om zeer gericht onderzoek, advies en begeleiding te krijgen in het kenniscentrum.’

WEL-010 is een samenwerking tussen Franciscus en het Erasmus MC. Franciscus zal zich richten op astma en COPD, het Erasmus MC op de zogenaamde interstitiële longaandoeningen (vaak in de vorm van longfibrose) als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk. WEL-010 maakt gebruik van bestaande netwerkstructuren van Franciscus en Erasmus MC, de Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA) en Nederlandse vereniging voor Arbeidsgeneeskunde (NVKA).

Tevens werkt WEL-010 samen met het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (LEXCES), dat een rol speelt bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). WEL-010 wordt onderdeel van een landelijk netwerk met ongeveer drie of vier kenniscentra op het gebied van werkgerelateerde longziekten en zal tevens nauw samenwerken met het NKAL, het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, dat zich vooral richt op onderzoek naar de aard van de blootstelling van de werknemer aan schadelijke stoffen en de mogelijk daardoor veroorzaakte longschade.

Openbare les

Bekijk ook onderstaande online openbare les “Ziekmakend werk: wat doen we eraan? 

Lees ook