Kinder- en jeugdpsychiatrie

Nieuw centrum voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

Het Erasmus MC Sophia heeft een nieuw centrum voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen, ofwel KOPP. In het centrum werken de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrie en verloskunde samen. Zo worden problemen op tijd herkend en kan tijdig de juiste, indien nodig preventieve, zorg geboden worden.

Deel
4 likes
Leestijd 2 min
pexels-ketut-subiyanto-4934178_SMALL

Dr. Esther Mesman, GZ-psycholoog en mede-initiatiefnemer van centrum KOPP legt uit: ‘In Nederland telt iedere schoolklas gemiddeld vijf KOPP-ers, veelal een onzichtbare groep. Deze kinderen hebben een groter risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Problemen wil je zo snel mogelijk signaleren en indien nodig preventief handelen. Dan is samenwerking in de regio cruciaal.’ Het centrum KOPP werkt samen met gemeenten, de GGZ, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg en andere maatschappelijke instellingen.

Rijke onderzoekshistorie

De combinatie van zorg met wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en levensloop van (ongeboren) kinderen van ouders met psychiatrische problemen maakt het nieuwe centrum bijzonder. ‘We hebben in het Erasmus MC een rijke onderzoekshistorie naar de impact van psychiatrische klachten bij ouders op de ontwikkeling van het kind, al vanaf de zwangerschap tot in het volwassenleven. De resultaten van deze onderzoeken zetten we direct om naar klinische zorg, beleidsadviezen en de ontwikkeling van onderwijs.’

Patiënt centraal

Het nieuwe centrum wil blijvend aandacht vragen voor de vaak onzichtbare doelgroep en streeft naar een zo’n breed mogelijke impact op de levens van ouders en kinderen. ‘We hebben een website waarop alle informatie, specialismen, onderzoeken en zorgverleners staan. Het is een stuk overzichtelijker geworden en de patiënt staat centraal. Ook hebben we onlangs een eerste publieksdag georganiseerd voor gezinnen, beleidsmakers en hulpverleners. We hebben onderzoeksresultaten met ze gedeeld en er was een interactieve markt waar we als hulpverleners en onderzoekers met het publiek in gesprek konden. Er waren ruim honderd bezoekers, dus we kunnen het een mooi succes noemen.’

Kijk voor meer informatie op de nieuwe website van centrum KOPP.

KOPP

  • Nederland telt naar schatting 400.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Die problemen kunnen variëren van stemmingswisselingen, tot depressie en bipolaire stoornis.
  • Door de omstandigheden thuis, maar ook door mogelijke erfelijke aanleg, lopen deze kinderen extra risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen: 40 tot 60 procent komt op latere leeftijd psychisch in de knel.
  • Waarom krijgt het ene kind wel psychische problemen, en het andere niet? Kinderpsychiaters vermoeden dat het gaat om de interactie tussen genen en omgeving en de juiste aansluiting bij veerkracht van kinderen en gezinnen.

Lof der geneeskunst

Kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd prof. Manon Hillegers spreekt tijdens Lof der Geneeskunst over vroege signalering van mentale problemen. Ze zoekt naar manieren om de veerkracht van jongeren te versterken. ‘Ik hoop dat het net zo belangrijk wordt om mentaal veerkrachtig te zijn als fysiek.’ Hillegers is ook vrijdagochtend 7 oktober ook bij Radio Rijnmond te horen.

Lees ook