Proefschrift

Kwart kinderen met astma op de IC eerder blootgesteld aan tabak

Steeds meer kinderen in Nederland belanden met een astma-aanval op de intensive care. Bijna een kwart van hen is blootgesteld aan sigarettenrook, blijkt uit onderzoek van promovendus Shelley Boeschoten van het Erasmus MC Sophia. ‘Vaak zijn ouders zich er niet bewust van.’

Deel
23 likes
Leestijd 2 min
Mother,With,Cigarette,And,Child,In,Car,,Closeup.,Don’t,Smoke

Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen in Nederland. Jaarlijks belanden zo’n 2.200 kinderen in het ziekenhuis door een astma-aanval, 5 tot 10 procent van hen is zo benauwd dat ze naar de intensive care (IC) moeten.

Risicofactor

‘De grootste risicofactor voor een IC-opname is sigarettenrook’, legt Boeschoten uit. In haar onderzoek vond ze bij 23 procent van de kinderen die vanwege astma op de IC lagen nicotine terug in de urine. Bij kinderen die met astma op een gewone afdeling waren opgenomen, was dat 13 procent.

Het gaat daarbij om directe blootstelling, maar ook om derdehands roken. Dus, naasten die even naar buiten gaan om een sigaret te roken en vervolgens het kind vastpakken en knuffelen. Boeschoten: ‘Vaak zijn ouders zich er niet bewust van dat ze stoffen mee naar binnen nemen die voor hun kind met astma zeer schadelijk zijn.’

‘Het gaat om directe blootstelling, maar ook om derdehands roken’

Ook leeftijd van het kind en duur van de astmaklachten zijn risicofactoren voor een IC-opname. ‘Hoe ouder het kind, hoe groter de kans’, vertelt Boeschoten. ‘En ook de duur van klachten. Als ze al lange tijd aanhouden kunnen ze zo ernstig worden dat een IC-opname noodzakelijk is. Als deze klachten thuis niet herkend worden, kan een kind zo benauwd worden dat het een hartstilstand krijgt en gereanimeerd moet worden. Dan is adequaat handelen van levensbelang.’

Stijging

Er zijn ook andere factoren die de promovendus zorgen baren. ‘We zien een flinke stijging van het aantal IC-opnames van kinderen met astma. In tien jaar tijd is het verdrievoudigd. Factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder meer luchtvervuiling en klimaatverandering. We weten nog niet precies wat dit voor invloed heeft, maar het zal niet bevorderlijk zijn. Dat onderzoeken we nog’, zegt Boeschoten.

Jaarlijks overlijden er 5 tot 10 kinderen in Nederland aan de gevolgen van een astma-aanval. Dit gebeurt meestal buiten het ziekenhuis en kan voorkomen worden volgens Boeschoten. ‘Ik pleit ervoor dat de ernst van klachten sneller herkend wordt en er adequaat gehandeld wordt. Door families zelf, maar ook door huisartsen en kinderartsen. Sneller een behandeling intensiveren. Verder spreekt het voor zich dat roken in het bijzijn van kinderen, ook als het buiten is, schadelijk is. Ik hoop dat ouders zich dit beter gaan realiseren.’

Onderzoek

Boeschoten onderzocht 110 kinderen over een periode van twee jaar op de zeven kinder IC’s in Nederland. De controlegroep bestond uit 111 kinderen die wegens astma lagen opgenomen op een kinderafdeling in het Amphia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Rijnstate Ziekenhuis of het Tergooi MC. Op woensdag 11 januari verdedigde Boeschoten haar proefschrift.

Lees ook