Geestelijke gezondheid

‘Kinderen met psychiatrische ziekte lopen vast in het systeem’

Een meisje met ernstige anorexia dat wekenlang is opgenomen met dwangvoeding, zonder uitzicht op een specialistische vervolgbehandeling. Een jonge vrouw met suïcidale gedachten die op een wachtlijst belandt. Het zijn twee schrijnende voorbeelden uit de documentaire ‘Onze kostbare kinderen’, die het verhaal vertelt van het vastgelopen systeem van de jeugd-GGZ.

Deel
0 likes
Leestijd 2 min

De documentaire opent met beelden van Floor, een jonge vrouw met suïcidale gedachten. ‘Maar ik heb nog geen poging gedaan, dus ik sta op een wachtlijst’, zegt ze. Het illustreert het punt dat de documentaire wil maken: sinds de zorg voor kinderen met psychiatrische problemen is overgeheveld naar de gemeente, is het systeem vastgelopen. ‘Dit wordt nu tijdens de coronacrisis helaas nog duidelijker. Kinder- en jeugdpsychiaters, opgeleid om kinderen met ernstige psychiatrische problemen te behandelen, zijn verworden tot onderaannemers in het systeem waarin per gemeente jeugdhulp anders georganiseerd is’, aldus kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd prof. Manon Hillegers van het Erasmus MC Sophia.

(tekst loopt door onder de foto)

Prof. Manon Hillegers

Herstructurering

Het gevolg: lange wachttijden en niet de juiste hulp voor kinderen met een psychiatrische ziekte. De oplossing ligt volgens Hillegers bij een herstructurering van het systeem. ‘Wat ik heel graag zou willen, is dat zieke kinderen sneller op de juiste plek behandeld worden, onafhankelijk van de gemeente waarin ze wonen. Wat daarvoor nodig is, is meer expertise aan de poort en minder bureaucratie. Gedeeltelijke hercentralisatie, landelijk of bovenregionaal organiseren en financieren van de specialistische jeugdhulp lijkt de enige optie.’

Bekijk de documentaire, die werd opgenomen in 2019 en 2020, hierboven of op YouTube.

Lees ook