Viroscience

Vici voor viroloog Sander Herfst

Viroloog dr.ing Sander Herfst van het Erasmus MC heeft een Vici-subsidie van 1,5 miljoen euro gekregen voor onderzoek naar de overdraagbaarheid van luchtwegvirussen.

Deel
1 likes
Leestijd 1 min
Herfst-Sander
Sander Herfst

Regelmatig worden mensen geïnfecteerd door nieuwe luchtwegvirussen uit het dierenrijk. In enkele gevallen worden deze virussen overdraagbaar van mens op mens en ontstaat er een pandemie.

Het meest recente voorbeeld is de Covid-19 pandemie, maar er was ook bijvoorbeeld de Mexicaanse grieppandemie in 2009. In het onderzoek van Herfst worden de factoren bepaald die noodzakelijk zijn voor efficiënte overdracht van deze luchtwegvirussen tussen mensen. De resultaten kunnen helpen bij de risico-inschatting en preventie van nieuwe virusuitbraken in de toekomst. Met de Vici-beurs kan Herfst gedurende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Talentprogramma

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

Over Sander Herfst

Sander Herfst (1978) heeft zijn bachelordiploma behaald in 2000 (Biotechnologie, Utrecht) en zijn master diploma in 2002 (Biomedische Wetenschappen, Amsterdam). In 2008 is hij aan het ErasmusMC gepromoveerd op zijn onderzoek naar vaccinatiestrategieën tegen het humaan metapneumovirus, dat luchtweginfecties veroorzaakt bij vooral kinderen en ouderen. Sinds 2016 is hij universitair docent en en werkgroepleider bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Hij was eerder betrokken bij onderzoek naar de viruseigenschappen die noodzakelijk zijn voor de overdraagbaarheid van griepvirussen via de lucht en recenter bij onderzoek naar de pathogeniteit en overdraagbaarheid van SARS-CoV-2. Deze studies zijn gepubliceerd in de toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften Science en Cell.

Lees ook