Lansingerland

Verspreiding Britse variant door kinderen beperkter dan gedacht

De Britse variant van het coronavirus lijkt zich iets makkelijker te verspreiden dan de ‘gewone’ variant. Ook ontwikkelden kinderen vaker milde klachten bij de Britse variant dan bij de gewone variant. Dat concluderen de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC uit het grootschalige onderzoek in de gemeente Lansingerland. 

Deel
0 likes
Leestijd 2 min
coronatest

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat kinderen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van de Britse variant, mogelijk in iets sterkere mate dan bij het gewone coronavirus. In een huishouden waar minstens twee gezinsleden positief testten, waren kinderen met de Britse variant vaker de personen die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet.

De aantallen zijn klein, maar dit was iets vaker het geval bij huishoudens met de Britse variant vergeleken met de gewone variant. Belangrijk hierbij te vermelden is dat het in het eerste geval gaat om een uitbraak op een school. In deze studie blijkt de Britse variant zich iets vaker te hebben verspreid binnen het gezin (44 procent van de overige gezinsleden ten opzichte van 33 procent bij het gewone virus). Kinderen en volwassen ontwikkelden vaker (milde) klachten bij de Britse variant dan bij een infectie met de gewone variant.

Testbereidheid

De testbereidheid was hoog bij de inwoners van de gemeente Lansingerland. Ruim 63% van de inwoners uit de gemeente liet zich binnen een periode van ruim 3 weken testen. Ruim één procent van de geteste personen testte positief op het coronavirus, bij slechts 6 procent van de mensen met een positieve testuitslag werd de Britse variant aangetroffen. Bij het grootschalige onderzoek konden inwoners zich, zowel met als zonder klachten, laten testen.

Uitbraakonderzoek Lansingerland

De aanpak risicogericht grootschalig testen in Lansingerland volgde op een uitbraak op een ongebruikelijke plek: een basisschool. Uit een steekproef van het Erasmus MC bleek dat een positief geteste persoon met de Britse variant geïnfecteerd was.

Uit het uitbraakonderzoek bleek dat de verspreiding van het virus vooral plaatsvond bij gezinnen die een link hadden met de school. Verder uitbraakonderzoek bij de aangrenzende scholen en BSO’s en het grootschalig testen van alle inwoners in Lansingerland, laat zien dat er sprake was van een beperkte verspreiding van zowel de gewone als de Britse variant. Een verklaring hiervoor is een combinatie van de communicatie naar inwoners, het gevoel van urgentie onder de inwoners om zich extra goed aan de maatregelen te houden, de aanpak grootschalig testen, de opvolging van maatregelen (isolatie) door personen met een positieve testuitslag en het sluiten van de scholen.

Rioolwateronderzoek

De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC willen nadrukkelijk de gemeente Lansingerland en hun inwoners, en in het bijzonder de kinderen, bedanken voor hun deelname aan het (uitbraak)onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek wijzen op een flinke afname van de verspreiding. Dit blijkt ook uit rioolwateronderzoek waar de hoeveelheid viruscirculatie flink is gedaald in de weken na de uitbraak. Ook levert het onderzoek uitkomsten op die van belang zijn in de verdere bestrijding van het coronavirus.

Lees ook