Boek immunopsychiatrie

‘Psychiatrische aandoeningen zitten niet alleen tussen de oren’

Nieuwe inzichten uit de immunopsychiatrie zorgen voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie. Dat stelt prof. dr. Hemmo Drexhage van het Erasmus MC in zijn boek Immuno-Psychiatrie. Hij wijst daarin een ontregeld immuunsysteem aan als verklaring voor psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en long-covid.

Deel
55 likes
Leestijd 3 min
immunopsychiatrie hemmo drexhage

Hemmo Drexhage, arts en emeritus hoogleraar medische immunologie, is een van de Nederlandse pioniers op het gebied van de immunopsychiatrie: een relatief nieuw vakgebied dat psychiatrische ziekten verklaart vanuit een verstoord afweersysteem.

Paradigmaverschuiving

Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ernstige mentale aandoeningen zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme, blijkt uit Europees onderzoek, gecoördineerd door Drexhage. ‘Maar we zien ook een rol van het immuunsysteem bij long-covid en myalgische encephalitis/chronisch vermoeidheidsyndroom (ME/CVS). Dit betekent dat immuuntherapieën ontwikkeld kunnen worden, die het lot van patiënten met deze ernstige stoornissen kunnen verbeteren’, legt hij uit.

De immunopsychiatrie heeft zich sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw geleidelijk aan ontwikkeld en neemt de laatste jaren een grote vlucht. Volgens Drexhage zorgt het vakgebied voor een paradigmaverschuiving in de psychiatrie, omdat steeds meer bekend wordt over hoe ernstige mentale aandoeningen ontstaan. Drexhage: ‘Die aandoeningen zitten echt niet alleen “tussen de oren”, maar hebben ook fysieke oorzaken, zoals het ontregelde immuunsysteem.’

Schizofrenie

Drexhage verwacht dat door de immunopsychiatrie diagnoses anders en scherper zullen worden gesteld. ‘En daarmee openen nieuwe deuren naar een betere behandeling’, aldus Drexhage.

Dat deze aanpak kan werken, illustreren Drexhage en collega’s in een recent wetenschappelijk artikel. Met een immuuntest spoorden ze schizofrenie-patiënten op die baat hadden van de toevoeging van statine aan de reguliere schizofreniebehandeling. Statines zijn medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden via het cholesterolmetabolisme.

Breed publiek

Het boek is bedoeld voor een breed publiek: de lezer die zoekt naar de oorzaken van psychiatrisch lijden, patiënten, hun naasten en zorgverleners. Het bevat ook verdiepende hoofdstukken voor psychiaters en psychologen die niet zozeer in de immunologie geschoold zijn. Het boek geeft nieuwe inzichten aan (aanstaande) professionals, die beroepshalve in de nieuwe ontwikkelingen zijn geïnteresseerd. Denk aan mensen die werkzaam zijn in de geneeskunde, psychologie, farmacologie, biomedische wetenschappen of gezondheid en leven.

Drexhage: ‘We hebben ook aandacht voor onderbouwde leefstijl-, voeding- en opvoedtips, die een gestoorde immuunbalans gunstig beïnvloeden en daarmee het psychiatrisch lijden wat kunnen verlichten.’

Immuunafwijkingen identificeren in bloed

Hemmo Drexhage coördineert sinds 2008 drie opeenvolgende grote EU-gefinancierde projecten (MOODINFLAME, PSYCHAID en MOODSTRATIFICATION). Medio 2023 loopt het laatste project af. Dit project heeft als doel om psychiatrische patiënten te identificeren met kenmerkende immuun-afwijkingen via bloedtesten. En daarna behandelingen te ontwerpen die deze immuunafwijkingen corrigeren en gunstig werken op het verloop van de psychiatrische aandoening.

Bij de opeenvolgende projecten zijn 26 onderzoeksgroepen uit 11 EU-landen betrokken en is er door de EU ruim 20 miljoen euro geïnvesteerd.

Drexhage werkt samen met Bernadette Wijnker-Holmes, psycholoog en schrijver, aan kennisverspreiding vanuit het EU-onderzoek MOODSTRATIFICATION. Beatrice Keunen is schrijfster en journalist met als specialisaties opvoeding, onderwijs en ontwikkelingsproblematiek.

ISBN: 9789085602286
Auteurs: Prof. dr. Hemmo A. Drexhage, Beatrice Keunen, Bernadette Wijnker-Holmes
Prijs: € 31,00
www.swpbook.com/2488

 

Lees ook