eWHORM

Onderzoek naar nieuw anti-wormmiddel en diagnostiek

Erasmus MC-onderzoekers starten in sub-Sahara Afrika een klinisch onderzoek naar een nieuw anti-wormmiddel. Daarnaast ontwikkelen zij een kwaliteitscontrole voor de diagnostiek. Die is essentieel voor het borgen van goede diagnostiek, maar is in de huidige vorm zo kostbaar dat het niet haalbaar is in lage inkomenslanden.

Deel
6 likes
Leestijd 3 min
parasiet worm

Er is grote behoefte aan een medicijn dat veilig werkt op meerdere soorten wormen, zodat meerdere infecties tegelijkertijd via eenvoudige massabehandeling bestreden kunnen worden. Het goedkope en vrij toegankelijke geneesmiddel oxfendazol (OXF) heeft een dergelijk potentieel. Daarmee kunnen veel verwaarloosde tropische ziekten (neglected tropical diseases, NTD’s) bestreden worden, waaronder rivierblindheid, elefantiasis en een groot aantal maag-darmwormen.

Parasieten

Externe kwaliteitscontrole van diagnostiek is essentieel voor het borgen van goede diagnostiek. Daarom ontwikkelen Rob Koelewijn en Jaap van Hellemond (Medische Microbiologie & Infectieziekten) en Mathijs Doets (Onderzoek & Onderwijs) in een groot Europees programma een e-learning trainingsprogramma voor microscopische diagnostiek naar parasieten.

Naast het klinische onderzoek naar de effectiviteit van oxfendazol moet de kwaliteit van de diagnostische laboratoria in de endemische landen verhoogd worden, zodat deze laboratoria ook betrouwbare resultaten leveren.

Van links naar rechts: Mathijs Doets, Rob Koelewijn en Jaap van Hellemond

Jaap van Hellemond: ‘Betrouwbaarheid van laboratoriumuitslagen is niet alleen goed voor de individuele patiënt, maar is ook essentieel voor betrouwbare informatie over de effectiviteit van het massabestrijdingsprogramma. Goede laboratoriumdata zijn essentieel voor beslissingen over de uitvoer van massabestrijding: hoe vaak en welk percentage van de bevolking moet minimaal behandeld worden? De komende vijf jaar werken we in dit multidisciplinaire programma hard aan het verminderen van de ziektelast van meerdere verwaarloosde tropische ziekten.’

Virtuele microscopie

Van Hellemond en collega’s zetten een duurzame, open source e-learning voor microscopische diagnostiek op. Van Hellemond: ‘Met virtuele microscopie gaan zij ook de kwaliteit van microscopisch onderzoek bepalen. Hiermee kan niet alleen de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek verbeterd worden, maar het geeft ook inzicht in de betrouwbaarheid van laboratoriumgegevens waarop de prevalentie van parasitaire infecties gebaseerd zijn. Die informatie is cruciaal voor het optimaliseren van de massabestrijdingsprogramma’s gericht op deze verwaarloosde tropische ziekten.’

Lees ook