Openbare Lessen Thoraxcentrum 2021

Publiekslessen Thoraxcentrum

Het Thoraxcentrum organiseert drie openbare lessen die online bij te wonen zijn. In het Erasmus MC Thoraxcentrum wordt alle zorg voor en onderzoek naar aandoeningen in de borstkas (thorax) gedaan. Specialisten van Cardiologie, Longgeneeskunde en Cardiothoracale Chirurgie geven een openbare les in november.

Deel
17 likes
Leestijd 3 min
Hoofdingang

Vooraf vragen voor de sprekers? Mail ze naar openbarelessenthorax@erasmusmc.nl. Vermeld daarbij s.v.p. de naam van de spreker, zie verder in dit bericht.

23 november 2021, 19.00 tot circa 20.00 uur

Van hartfalen naar harttransplantatie & Heart in a Box

Olivier Manintveld (cardioloog) en Yannick Taverne (cardiothoracaal chirurg)

Deze openbare les is op YouTube te bekijken met deze link.

Hartfalen kan vele oorzaken hebben en kan op steeds meer manieren behandeld worden. Het is een ziektebeeld met grote morbiditeit (ziektecijfer), maar ook mortaliteit (sterftecijfer). Ondanks dat we steeds meer behandelmogelijkheden hebben kan hartfalen progressie vertonen naar eindstadium hartfalen. Dan kan in een geselecteerde groep nog gekeken worden of patiënten nog in aanmerking komen voor een steunhart (left ventricular assist device, LVAD) dan wel harttransplantatie.

Het steunhart kan gebruikt worden als overbrugging naar harttransplantatie of als alternatief ervoor. Het steunhart heeft als resultaat gehad dat de wachtlijst voor harttransplantatie enorm gegroeid is en dat er gekeken moet worden naar hoe we meer harttransplantaties kunnen uitvoeren. De “Heart in a Box” biedt daar nieuwe mogelijkheden toe. Gedurende de presentatie zal er uitgelegd worden wat daar allemaal bij komt kijken.


24 november 2021

16.00 tot circa 17.00 uur

Sarcoïdose, longfibrose en Covid-19: Infectie, vaccinatie en nieuwe behandelingen

Gespreksleiders: Marlies Wijsenbeek en Jelle Miedema (beiden longarts met aandachtsgebied longfibrose en sarcoïdose)

Deze openbare les is te volgen op YouTube met deze link.

Tijdens deze openbare les praten drie specialisten met als aandachtsgebied infectieziekten en longfibrose/ sarcoïdose u bij over wat we weten over COVID-19 infectie bij patiënten met longfibrose of sarcoïdose. Daarnaast zgeven zij een update over vaccinatie bij patiënten met longziekten en gaan ze in op de laatste ontwikkelingen bij de behandeling van een COVID-19 infectie.

Presentaties:

  • Jelle Miedema: Covid infectie bij longfibrose en sarcoïdose: een update.
  • Leon van den Toorn, longarts: Vaccinatie voor risicogroepen, maar wie behoort tot een risicogroep?
  • Hannelore Bax, internist-infectioloog en voorzitter covidbehandelteam: COVID behandeling, de nieuwste inzichten

24 november

19.00 tot circa 20.00 uur

Je ziet het pas als je het door hebt: Over verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen met hart- en vaatziekten

Verschillende sprekers

Deze openbare les is te volgen op YouTube met deze link.

In 2019 werden er in Nederland 152.000 mannen en 103.000 vrouwen vanwege hart- en vaatziekten in het ziekenhuis opgenomen. 18.200 mannen en 19.200 vrouwen overleden aan deze ziekten. Deze cijfers laten zien dat hart- en vaatziekten veel voorkomen bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij is het verschil tussen mannen en vrouwen in de verhouding ziekenhuisopname en sterfte een aanwijzing van een belangrijke sekseverschil in de precieze uiting van hart- en vaatziekten.

Daarom komt in deze openbare les het belang van een seksespecifieke benadering van hart- en vaatziekten aan bod.

  • Eric Boersma (hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten) geeft achtergrondinformatie over hart- en vaatziekten onder mannen en vrouwen.
  • Jeanine Roeters van Lennep (internist, vasculair geneeskundige) vertelt over de relatie tussen zwangerschapscomplicaties en het ontstaan van hart- en vaatziekten onder vrouwen van middelbare leeftijd.
  • Antoinette Maassen van den Brink (hoogleraar Neurovasculaire Farmacologie) bespreekt de relatie tussen migraine (een aandoening waardoor vooral vrouwen worden getroffen) en hart- en vaatziekten.

Lees ook