Digitale zorg

Telemonitoring zwangerschap thuis even veilig als opname in het ziekenhuis

Telemonitoring thuis van gecompliceerde zwangerschappen is voor de uitkomst van de zwangerschap even veilig als ziekenhuisopname. Het scheelt ligdagen en dus kosten. De moeders zijn bovendien meer tevreden over de zorg dan moeders die tijdens hun zwangerschap moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers van UMC Utrecht en Erasmus MC publiceren hun bevindingen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Lancet Digital Health.

Deel
8 likes
Leestijd 2 min
WKZ Hartfilmpje zwangere vrouw
Deelnemers aan het onderzoek monitorden hun gezondheid thuis | Foto: Thomas Dobber, hergebruik niet toegestaan.

Vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap moeten vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. De vrouwen hebben bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, gebroken vliezen of het ongeboren kind heeft groeivertraging. Soms liggen de vrouwen wekenlang in het ziekenhuis; er worden dagelijks hartfilmpjes gemaakt, klachten gecontroleerd en de bloeddruk wordt gemeten. Daar worden ze geconfronteerd met ernstige ziekenhuisproblematiek. Dat kan hen angstig en somber maken. Bovendien missen ze hun partner en hun gezin.

Veilig

Arie Franx, Erasmus MC

Prof. dr. Mireille Bekker (UMC Utrecht) en prof. dr. Arie Franx (Erasmus MC) startten daarom samen een onderzoek of telemonitoring vanuit huis een veilige mogelijkheid was. Telemonitoring thuis is een veelbelovend alternatief dat voorziet in een wereldwijde behoefte in de (verloskundige) gezondheidszorg. De Covid-19 pandemie heeft op vele vlakken in de gezondheidszorg de transformatie naar digitale zorg versneld.

Bekker en Franx onderzochten veiligheid, patiënttevredenheid en kosten van telemonitoring thuis ten opzichte van ziekenhuiszorg bij gecompliceerde zwangerschappen.

Grotere tevredenheid

Thuismonitoring bleek een veilig alternatief. Vier weken na de bevalling waren er daarnaast geen verschillen in mentaal en fysiek welzijn tussen de deelnemers in de telemonitoringgroep en in de controlegroep. ‘Er was er duidelijk sprake van een grotere tevredenheid onder de patiënten die dagelijks thuis hartfilmpjes gemaakt hadden en de bloeddruk hadden gemeten’, zegt Bekker.

‘Bovendien liepen de zorgkosten per patiënt met 18 procent terug doordat we de ziekenhuisopnames konden beperken. De zorgkosten stijgen en er is een groot tekort aan zorgpersoneel, dus hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om de zorg anders in te richten op een veilige betaalbare manier waarbij de belangen van de patiënt centraal staan. Deze studie toont aan dat het kan en is een voorbeeld van de innovatieve transitie in de zorg.’

Onderzoek

Er deden 200 zwangeren mee aan het onderzoek vanuit het UMC Utrecht en 5 andere Nederlandse ziekenhuizen. De belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek was samengesteld uit een aantal ongunstige zwangerschapsuitkomsten voor moeder en/of kind. Het onderzoek had een zogeheten ‘non-inferiority’ opzet waarbij vooraf was vastgesteld dat verschillen voor de belangrijkste uitkomstmaat tot 10% als bewijs gezien zouden worden dat telemonitoring niet minder goed is dan ziekenhuisopname.

Bekker en Franx: ‘Deze eerste gerandomiseerde studie is een hoogwaardig bewijs dat telemonitoring even veilig kan zijn als ziekenhuisopname voor het monitoren van gecompliceerde zwangerschappen, met een verlaging van de kosten en een hogere patiënttevredenheid. De uitkomsten zijn belangrijk in de zoektocht naar alternatieven voor dure ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld behandelingen die thuis plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Ook in het Integraal Zorgakkoord is daar veel aandacht voor.’

Financiering door Stichting Achmea Gezondheidszorg (grant number Z659) en ondersteuning door ICT Healthcare Technology Solutions.

Lees ook