Invasive imaging

De lichtprofessor

Gijs van Soest is hoogleraar op de afdeling Biomedical Engineering van het Thoraxcentrum van Erasmus MC. Hij houdt zich als fysicus bezig met de verstrooiing van licht. Hij leidt de onderzoeksgroep ‘Invasive imaging’, waarin beeldvorming met behulp van katheters wordt onderzocht. In eerste aanleg doet zijn groep dat voor het bekijken en behandelen van cardiovasculaire aandoeningen, maar ook met zicht op beeldvorming in longen en het maag-darmstelsel.

Deel
0 likes
Leestijd 3 min
Gijs van Soest

Van Soest werkte na zijn natuurkundige opleiding in Groningen en promotie in Amsterdam als postdoc bij het KNMI, waar hij verstoringen van de ozonlaag onderzocht door middel van de absorptie van zonlicht. Van Soest: ‘Ik wilde mijn kennis van hoe licht zich gedraagt toepassen in de medische technologie. Met nieuwe beeldvormingstechnieken kunnen we nu in heel hoge resolutie bijvoorbeeld atherosclerose in beeld brengen. We kunnen nu al de vorm van zo’n “plaque” goed in beeld brengen, maar nog niet wat voor materiaal er in zit. Daar willen we graag naar toe.’

Verbeterde beeldvorming: minder terugkerende hartklachten

Van Soest is tevens oprichter en wetenschappelijk adviseur van Kaminari Medical BV. Kaminari ontving onlangs een grote investering van investeringsfonds UNIIQ voor de ontwikkeling van een katheter die licht en ultrageluid combineert. Daarmee kan de vaatwand zeer nauwkeurig in beeld gebracht worden, waardoor de interventiecardioloog veel nauwkeuriger kan werken. In vergelijking met de huidige beeldvormende technieken kan dan vaker voorkomen worden dat klachten terugkomen en een katheterisatie opnieuw moet worden uitgevoerd.

Tijdens dotteringrepen is het belangrijk om de vernauwingen van de kransslagaderen goed in beeld te brengen om stents zo goed mogelijk te plaatsen. Deze vernauwingen in de vorm van plaques kunnen variëren in vorm en samenstelling. Vooral de met cholesterol en andere vetten gevulde plaques vormen een hoog risico. Door laserpulsen en ultrageluid te combineren (intravasculaire foto-akoestiek) kan de arts letterlijk een beeld krijgen van zowel de vorm als de inhoud van de plaques, waardoor die beter met stents en medicijnen behandeld kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat mogelijk nieuwe hartinfarcten worden voorkomen en het aantal herkatherisaties zal kunnen dalen.

In deze video legt Van Soest als scientific lead van Kaminari Medical uit hoe dat in zijn werk gaat.

Convergence

Van Soest is actief in het Convergence flagship Augmenting Humans en in de werkgroep die de convergence infrastructuur (de samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft en de Erasmus Universiteit) in kaart brengt. Van Soest: ‘We werken direct samen met de artsen die onze technologie kunnen gaan toepassen. Met nieuwe minimaal-invasieve instrumenten vergroten we de mogelijkheden van een behandelend arts. We noemen dat ‘augmenting humans’: we maken delen van het lichaam zichtbaar en bereikbaar die normaal niet toegankelijk zijn voor diagnostiek en therapie. Het is belangrijk dat een nieuwe oplossing goed past in de bestaande praktijk, dan kan deze makkelijk worden opgepakt. Door medici en technologen bij elkaar te zetten in een omgeving waar bijvoorbeeld ook een korte lijn is naar bedrijven als partner voor verdere ontwikkeling, kunnen nieuwe concepten de weg naar de echte wereld vinden.’

Medical Delta: NIMIT

In het Medical Delta samenwerkingsverband is Van Soest een van de leiders van het project NIMIT: Novel Instruments voor Minimally Invasive Techniques. Het Medical Delta NIMIT-programma heeft als doel minimaal invasieve instrumenten te ontwerpen die een snelle innovatiecyclus mogelijk maken op basis van goed gedocumenteerde processtappen en gestandaardiseerde tests. Dit leidt uiteindelijk tot snellere implementatie in de klinische praktijk. Om dit te bereiken, moeten nieuwe ontwerp-, productie- en assemblagemethoden worden ontwikkeld. De geproduceerde instrumenten moeten eenvoudiger zijn en duurzame chirurgie ondersteunen.

Nationaal preventiebeleid

Een andere onderzoeksrichting waar Van Soest zich mee bezig houdt, raakt aan het nationaal preventiebeleid. Van Soest: ‘Hart- en vaatpatiënten kunnen steeds beter worden geholpen met alle nieuwe technieken, maar het zou natuurlijk veel beter zijn om ze geen patiënt te laten worden, door middel van preventie, gezonde leefstijl et cetera. We willen onderzoeken waarom bij sommige mensen plaques gevaarlijk worden, terwijl die bij andere mensen geen gevaar opleveren. Naast cholesterol zitten er honderden soorten vetmoleculen in atherosclerotische plaque, die iets kunnen zeggen over het verloop van de ziekte. We proberen die warboel te ontrafelen en in verband te brengen met het voorkomen van hart- en herseninfarcten.’

 

Lees ook