NWO subsidie

13,5 miljoen euro voor infrastructuur stamcelonderzoek

Onderzoekers van het Erasmus MC, het LUMC en het UMC Utrecht, gezamenlijk verbonden aan het ‘Institute for human organ and Disease Model Technologies (hDMT)’, gaan met menselijke stamcellen nieuwe orgaan- en ziektemodellen ontwikkelen. Hiermee kan in de toekomst veel beter worden ingeschat hoe het menselijk lichaam reageert op behandelingen.

Deel
9 likes
Leestijd 1 min
Organoid.-Credit-Ary-Marsee-Utrecht-University

Onder leiding van hoofdonderzoeker Christine Mummery van het LUMC en managing director van het hDMT Janny van den Eijnden-van Raaij, heeft het hDMT-samenwerkingsverband krijgt een subsidie van bijna 13,5 miljoen euro uit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met het geld wordt onder de naam hDMT INFRA StemCells een state-of-the-art landelijke infrastructuur opgezet, waarbinnen onderzoekers uit heel Nederland hulp krijgen bij het opzetten en uitvoeren van op stamcellen gebaseerd onderzoek.

Ontwikkelingsbioloog Joost Gribnau is betrokken vanuit het Erasmus MC en enthousiast. ‘Een van de krachten van dit consortium is dat we straks tegen minder kosten veel meer stamcellen kunnen produceren en manipuleren. Hiermee kunnen we van veel meer patiënten verschillende celtypen, weefsels en organen kweken om ziektebeelden te onderzoeken en behandelingen te testen’, vertelt hij.

Menselijke stamcellen combineren in één ziektemodel

De NWO-subsidie zal gebruikt worden om twee type stamcellen te combineren in één model. Dit gaat om de adult stem cells (ASC’s) en de human induced pluripotent stem cells (hiPSCs). Beide typen hebben zowel sterktes als tekortkomingen. De zwaktes kunnen volgens onderzoekers worden verholpen door de stamceltypen met elkaar te combineren. ‘Dit maakt het mogelijk om nieuwe en betere orgaan- en ziektemodellen te ontwikkelen, die de pathologie en fysiologie van het menselijk lichaam nauwkeurig kunnen nabootsen’, vertelt hoofdonderzoeker Christine Mummery van het LUMC.

Toegankelijke stamcelinfrastructuur

De nationale infrastructuur hDMT INFRA StemCells maakt de expertise en (stamcel)faciliteiten van de deelnemende organisaties breed beschikbaar voor zowel universiteiten als industrie. Het Erasmus MC zal zich binnen het consortium vooral richten op het kweken van de hiPSCs, vertelt Gribnau. HiPSCs zijn stamcellen gemaakt van lichaamcellen. ‘Eén van de hoofddoelen van hDMT INFRA StemCells is om door middel van robotics en automatisering de betrouwbaarheid van stamcelmodellen verder te verhogen’, aldus Gribnau.

Lees ook