RvB heeft geen invloed op wetenschappelijk onderzoek

Reactie op berichtgeving Nieuwsuur

In een publicatie van Nieuwsuur op woensdag 9 februari wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat een lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation, tevens lid van de RvB van het Erasmus MC, invloed zou kunnen hebben op de toekenning van onderzoeksgelden.

Deel
4 likes
Leestijd 1 min
Ingang-Erasmus-MC
De Raad van Toezicht van de Erasmus MC Foundation beslist niet over de toekenning van gelden aan onderzoeksprojecten. Dat is voorbehouden aan de directie van de Foundation, in afstemming met de wetenschappelijke adviesraden van de verschillende onderliggende fondsen, zoals in dit geval de Thorax Foundation.

De toezichthouders zien erop toe dat de directie van de Foundation de haar toevertrouwde fondsen op een verantwoorde wijze beheert. In het specifieke geval waaraan Nieuwsuur refereert betrof het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheid om door middel van een ademtest te bepalen of er sprake was van afstoting van longen of hart na transplantatie. Er was geen enkele relatie met Covid.

Ook wordt in de publicatie ten onrechte de suggestie gewekt dat een voorzitter of lid RvB van het Erasmus MC invloed zou hebben op wetenschappelijke onderzoeken en de keuze van leveranciers die hiervoor apparatuur leveren. Dit is niet het geval.

Anders dan door de NOS wordt gesuggereerd is er geen link tussen de RvB van het Erasmus MC en de leverancier van apparatuur van ademtesten.

Lees ook