Challenge & Support

Individuele coaching verbetert welzijn van artsen

Medisch specialisten zijn gebaat bij individuele coaching gericht op professionele persoonlijke ontwikkeling. Het versterkt hun veerkracht, verbetert de werk-privébalans en vermindert burn-out-symptomen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 100 artsen en artsen-in-opleiding.

Deel
2 likes
Leestijd 4 min
coaching

Tijdens het onderzoek werden twee groepen van 57 artsen en artsen-in-opleiding gevolgd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Eén groep werd in zes sessies face-to-face gecoacht door de onafhankelijke coaches van Challenge & Support, gespecialiseerd in medici. De controlegroep kreeg geen coaching.

Minder uitputting

De deelnemers uit de gecoachte groep rapporteerden een significante verbetering in werk-privébalans en welzijn. Ze ervaarden meer autonomie in het werk en minder uitputtingsklachten. Bovendien versterkte de coaching zogeheten persoonlijke hulpbronnen, zoals zelfcompassie en veerkracht. ‘Deze hulpbronnen stellen artsen in staat om met hun veeleisende en verantwoordelijke werk om te gaan. Hulpbronnen werken preventief op stressklachten en burn-out’, aldus psycholoog en promovenda Lara Solms van de Universiteit van Amsterdam. Solms en haar collega’s beschrijven de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Open.

Deelnemers kregen individuele coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling.

De gecoachte artsen volgden het Challenge & Support-programma, dat in 2017 als pilot startte in het Erasmus MC en het LUMC. Het programma bestaat uit individuele coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling. ‘Tijd maken om na te denken over je persoonlijke ontwikkeling of voor reflectie is niet gebruikelijk in de medische wereld. Daarnaast vragen artsen niet snel om ondersteuning bij persoonlijke vraagstukken. Om dat te doorbreken, zijn we Challenge & Support gestart’, legt dr. Anne de Pagter uit. Zij is kinderarts-hematoloog in het Erasmus MC-Sophia en oprichter en programmaleider van Challenge & Support.

Twijfels bij coaching

Marc Sylva, fellow kinder-IC in het Erasmus MC reflecteerde met een coach op een terugkomende karaktertrek. ‘Aanvankelijk had ik mijn twijfels bij coaching, omdat ik vond dat ik het niet nodig had. Wel kwam in mijn beoordelingen van stages altijd mijn stelligheid ter sprake. Het was geen enorm issue, maar ik vond dat ik er iets mee moest: stilstand is achteruitgang, als je steeds hetzelfde verbeterpunt hoort. Door de gesprekken met de coach merk ik het eerder bij mezelf op en probeer ik bewust meer ruimte te bieden aan de ander.’

Veel aan gehad

Petra Hissink Muller, kinderarts-reumatoloog in het LUMC, ging met een coach in gesprek over prioriteiten stellen. ‘Hoe pak je dat aan als je je werk in de patiëntenzorg goed wilt doen, een promotietraject volgt en er ook nog andere vragen op je af komen? Met de coach heb ik gesproken over het maken van afwegingen. Daar heb ik veel aan gehad. Pas geleden nog, toen ik werd gevraagd om mee te doen aan een project. ‘Leuk dat je het vraagt, maar dat komt nu niet goed uit, benader me over een paar maanden nog eens’, zei ik, nadat ik voor mezelf had besloten dat het te veel zou worden.’

Potentieel benutten

Dr. Anne de Pagter

Het Challenge & Support-programma wordt inmiddels in meerdere ziekenhuizen gevolgd, waaronder UMC Groningen, UMC Utrecht, Amsterdam UMC en het Bravis Ziekenhuis. De Pagter: ‘Het onderzoek bevestigt dat ontwikkelingsgerichte coaching medische professionals kan helpen om hun potentieel ten volle te benutten. Om te reflecteren en te herkennen en erkennen waar je energie van krijgt en wat nodeloos veel energie kost. En hoe je dat zelfinzicht vervolgens concreet kunt inzetten in het dagelijks leven en bij de keuzes waar ze voor komen te staan. Hierdoor kan de medisch specialist vol bevlogenheid aan het werk blijven en daardoor optimale zorg blijven geven aan alle patiënten. Dat gun ik iedereen in de zorg.’

Challenge & Support

Met het Challenge & Support-programma willen de oprichters – kinderartsen Anne de Pagter (LUMC/Erasmus MC) en Matthijs de Hoog (Erasmus MC) – de patiëntenzorg verbeteren door het reflectievermogen en het welzijn van medische professionals te vergroten. Het programma biedt ontwikkelingsgerichte individuele coaching voor artsen. Artsen gaan in gesprek met een coach gespecialiseerd in medici aan de hand van een eigen ontwikkelvraagstuk. Het programma is ingebed in de hele vakgroep: zowel aios als stafleden kunnen zich inschrijven voor een coachtraject.

Aan het programma van Challenge & Support is doorlopend wetenschappelijk onderzoek verbonden naar de effectiviteit van professionele coaching van medisch professionals. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam.

Lees ook