Kabinet Rutte IV

Ernst Kuipers wordt minister van VWS

Prof.dr. Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, is beoogd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte IV, namens D66. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Curatieve Zorg, Covid en Ethiek.

Deel
87 likes
Leestijd 2 min
Ernst-Kuipers-paars

De komende week vinden de formatiegesprekken plaats. Het nieuwe kabinet presenteert zich op 10 januari 2022.

Kuipers, van origine internist en maag-darm-leverarts, werkte 21 jaar in het Erasmus MC. Sinds 2013 was hij voorzitter van de RvB, nadat hij 12 jaar afdelingshoofd MDL en Inwendige Geneeskunde was. Hij is onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg was Kuipers verantwoordelijk voor de oprichting van het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Kuipers: ‘Ik heb met alle collega’s in de zorg, het onderzoek, het onderwijs en alle ondersteunende diensten 21 fantastische jaren mogen meemaken in het Erasmus MC. Iedereen heeft zich zeker de afgelopen jaren van zijn beste kant laten zien en laten zien wat we allemaal kunnen, als we iets willen in Rotterdam. Ik ben daar ongelooflijk trots op. Op het terrein van onderzoek zijn we internationaal toonaangevend, onze opleidingen scoren erg goed en binnen de patiëntenzorg richten we ons vooral op patiënten met hoogcomplexe problematiek die behoefte hebben aan topreferente en innovatieve medische zorg. Ik ben ervan overtuigd dat alle collega’s samen met de RvB en mijn opvolger dit nog veel verder brengen.‘

‘Ik ga in Den Haag in elk geval ontzettend mijn best doen om dit voort te zetten voor de hele Nederlandse gezondheidszorg, om deze toekomstbestendig te maken. We hebben in covidtijd gezien hoe cruciaal een goed functionerend gezondheidzorgsysteem is. Ik hoop daar de komende jaren aan te kunnen bijdragen. Dat kan alleen door heel goed samen te werken met alle zorgpartners. Die samenwerking versterken en netwerken bouwen, daar zette ik me als bestuurder en zet ik me straks als minister graag voor in. We staan als land voor enorme uitdagingen’, besluit Kuipers.

De Raad van Toezicht feliciteert Ernst bij monde van voorzitter Gijs de Vries met zijn benoeming: ‘Onder de leiding van Ernst heeft het Erasmus MC de afgelopen jaren op alle fronten buitengewoon goed gepresteerd. De afgelopen twee jaar heeft hij naast zijn werkzaamheden als voorzitter Raad van Bestuur landelijk een cruciale rol gespeeld bij het toegankelijk houden van de zorg tijdens de Covid-19 crisis. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd en wensen hem veel succes met deze uitdagende nieuwe stap in zijn loopbaan.’

De Raad van Toezicht zal de komende tijd met de Raad van Bestuur afspraken maken over tijdelijke en permanente opvolging.

Lees ook