Via225

Alle hulp voor slachtoffers van misbruik en kindermishandeling onder één dak

‘We kunnen eerder signaleren en eerder de vicieuze cirkel van kindermishandeling doorbreken.’ Dit zijn volgens Patrycja Puiman, kinderarts bij het Erasmus MC Sophia, de voordelen aan het centrum Via225 dat vandaag officieel haar deuren opende. 

Deel
6 likes
Leestijd 7 min
Via225
V.l.n.r: Debbie Maas (bestuurder Filomena), Ronald Buijt (wethouder gemeente Rotterdam), Willemijn Lamoré (afdelingshoofd GGD Rotterdam-Rijnmond) en Patrycja Puiman (Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis).

Via225 is een centrum voor slachtoffers van misbruik en kindermishandeling, waar alle zorg rondom huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling wordt aangeboden. Een initiatief van Filomena, het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling, Centrum Seksueel Geweld Rotterdam (GGD) en het Erasmus MC Sophia om slachtoffers beter en sneller te helpen. 

‘Medische, forensische en psychische zorgverleners gaan hier nog meer en beter met elkaar samenwerken, zodat de kans kleiner wordt dat een kind dat mishandeld wordt door de mazen van het net glipt en niet op tijd hulp krijgt’, legt Puiman uit. Als kinderarts maakt zij deel uit van het expertiseteam Kindermishandeling van het Erasmus MC, ook Goofyteam genoemd, dat ook in Via225 zorg zal verlenen.   

Via225

Tijdens de opening mochten aanwezigen in een kansenboom een wens ophangen voor Via225.

Het nieuwe centrum moet een toegankelijke en veilige plek zijn voor iedereen die slachtoffer is van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Bovendien is het centrum een plek waar andere zorgprofessionals uit de regio advies kunnen vragen. Zoals (huis)artsen of politieagenten die vragen hebben over blauwe plekken bij een kind.  

Alle hulp op één plek

‘Het is de bedoeling dat de verschillende organisaties elkaar beter weten te vinden door in het centrum samen te werken. Je hoopt dat de signalering hierdoor beter wordt, omdat er minder lagen zijn en alle hulp te vinden is op één locatie’, vertelt Puiman.

‘Je krijgt meteen een specialist op dit gebied aan de telefoon, die direct weet wat nodig is en in contact staat met de andere professionals, zoals de kinderarts en de forensisch arts. We kunnen met elkaar een betere inschatting maken van wat in het acute moment nodig is aan onderzoek, interventie en hulp.’

Ook voor de nazorg en een plan van aanpak voor de langere termijn, is goede afstemming over wie wat doet belangrijk. Zonder goede diagnostiek en een degelijk onderzoek door professionals die ervaring hebben met deze problematiek, komt er geen hulp, zegt Puiman.

‘Daarom is die goede signalering zo belangrijk. Zie je als arts een blauwe plek die je niet vertrouwt, trek dan bij ons aan de bel. Dan kunnen wij vanuit onze expertise meedenken in de vraag of dit een signaal van kindermishandeling kan zijn, onderzoek doen en adviseren in het inschakelen van de juiste hulp en zorg. Ook met het oog op de veiligheid van het kind.’  

‘Hoe mooi is het dat deze plek vandaag geopend wordt. Hoe mooi is het dat bestuurders en professionals zich hier hard voor hebben gemaakt. Hoe mooi is het dat er nu één plek is voor alle pijn, waar je geholpen wordt tot je zelf weer verder kunt.’

Een moeder van een slachtoffer tijdens de opening

De initiatiefnemers hopen dat zorgmedewerkers huiselijk geweld sneller zullen herkennen door de hulp van Via225 en dat meer slachtoffers zich zullen melden. Ze worden in het centrum in het de wijk Little C in Rotterdam opgevangen in een warme en veilige omgeving. Maar of het centrum ervoor zal zorgen dat er nooit meer voorvallen zullen zijn waardoor iedereen verontwaardigd is? Puiman denkt van niet. 

‘Er hangt een collectieve ongemakkelijkheid rond het thema kindermishandeling. Kindermishandeling komt vaak achter de voordeur voor en in alle lagen van de bevolking. Plegers doen over het algemeen zelf geen melding van misbruik of mishandeling, mede omdat er een groot taboe heerst op kindermishandeling en seksueel misbruik.’  

Achter de voordeur

Volgens Puiman bestaan er veel stigma’s en vooroordelen rond dit onderwerp, waardoor het ook achter die voordeur verborgen blijft. ‘Mensen durven bijvoorbeeld niet op buren af te stappen als ze iets zien of horen. Leerkrachten die niet weten hoe ze gesprekken met ouders of kinderen aan moeten gaan of signalen niet herkennen. Dokters die blauwe plekken niet durven te benoemen’, somt ze op. 

‘De gedachte dat alleen ‘niet normale’ mensen kinderen mishandelen of misbruiken overheerst. Het zijn ‘andere’ mensen met wie we ons niet kunnen identificeren. Die gekke buurvrouw of die verslaafde man uit het park. Het is ook menselijk om weg te willen kijken van dingen die ons verdrietig maken en waarbij we ons ongemakkelijk voelen. Daardoor zal het blijven gebeuren met alle gevolgen van dien. Maar we hopen dat Via225 ervoor zal zorgen dat dit op den duur uitzonderingen zijn.’ 

Wat kun je doen bij verdenking? 

  • Kijk niet weg 
  • Maak het, hoe moeilijk ook, bespreekbaar 
  • Blijf weg van beschuldigende sfeer, maar stel open vragen en vraag door 
  • Denk altijd vanuit zorg en de veiligheid van het kind en gezin 
  • Neem voor advies en ondersteuning contact op met het Goofyteam, het LECK, Veilig Thuis of Via225. 

Lees ook