Winnaar van de Translational Neuroscience Prize: ENCORE

De winnaar van de Translational Neuroscience Prize is in de bossen op de Veluwe bekendgemaakt: ENCORE. Dat gebeurde daar tijdens de Dutch Neuroscience Meeting 2018.

Oplichtende hersencel met genmutatie
Oplichtende hersencel, die een gen met een mutatie bevat.

Screeningtool

ENCORE staat voor het expertisecentrum Erfelijke Neuro-Cognitieve Ontwikkelingsstoornissen, Rotterdam Erasmus MC. De prijs is afgelopen week in congrescentrum De Werelt toegekend voor een snelle screeningstool om nieuwe mutaties te onderzoeken die gevonden zijn bij patiënten met hersenontwikkelingsstoornissen.

Verbinden

De winnaar, zo wordt toegelicht, is ‘een onderzoeksgroep die een belangrijke bijdrage levert aan het verbinden van fundamenteel onderzoek met de maatschappij’. Dr. Geeske van Woerden nam de prijs in ontvangst.

Lunteren

Een persbericht meldt: “Elk jaar in juni komen alle neurowetenschappers van Nederland twee dagen samen in de bossen van Lunteren. Ze presenteren daar de nieuwste wetenschappelijk resultaten, wisselen belangrijke technische details uit en zetten nieuwe samenwerkingen op. Fundamentele neurowetenschap staat dus in het middelpunt van de belangstelling tijdens de Dutch Neuroscience Meeting, maar daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de maatschappij.”

PRiSM

De prijs gaat met name naar het ENCORE-onderdeel PRiSM. Dat staat voor Pipeline for Rapid in vivo and in vitro Screening of Mutations.Oplichtende hersencel met genmutatie